28. 02. 2023 Téma: Smart city

Digitalizace odpadu pomocí IoT

Množství vyprodukovaného odpadu stále stoupá. Proto je nezbytné tuto otázku pořád řešit a nakládat s odpadem rozumně. Což vyžaduje minimálně to, že musíme vědět kolik odpadu je, kde vzniká a jak s ním správně nakládat. V této oblasti se klíčovým hráčem stává IoT. 

Digitalizace odpadu pomocí IoT

Objem odpadu vzrůstá, ceny skládkování také

Nejprve si projdeme několik čísel týkajících se odpadu (jejichž zdrojem je Ministerstvo životního prostředí). V České republice se ho podle dostupných dat produkuje bohužel stále více. Zatímco v roce 2011 to bylo 31 881 tisíc tun, v roce 2021 již 39 897 tisíc tun. Z toho 1,6 tisíc tun tvořily nebezpečné odpady a 38,3 tisíc tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR připadá 3 799 kg všech odpadů.

Na skládkách končí 10 % všech odpadů. Významnou část zabírá komunální odpad, kterého každý z nás vyprodukuje 562 kilogramů. V roce 2021 bylo využito 50 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % materiálově a 12 % energeticky.

IoT pomáhá s managementem odpadu - množství odpadu v ČR v roce 2021
Zdroj: www.mzp.cz

Na skládkách bylo uloženo 48 % komunálních odpadů. Ke třídění odpadu jsou domácnosti a firmy motivovány stále více, cena komunálního odpadu totiž každý rok roste. Kontejnery s tříděným odpadem jsou často zaplněné velmi nerovnoměrně. Přitom se v třídění odpadu stále zdokonalujeme, v roce 2020 jsme vytřídili 66,8 kilogramu papíru, skla a plastu na obyvatele. Nejvíce třídíme papír.

Na konci roku 2020 bylo v České republice k dispozici 558 044 kontejnerů na tříděný odpad.

Jak tedy odpadové hospodářství zefektivnit? A jaké dnes existují možnosti? Nejen na to nám odpovídal Tomáš Vincze, ředitel divize odpadového hospodářství Sensoneo.

Řízení odpadu pro města a firmy

Spravovat velké množství odpadových míst není snadné. Společnost Sensoneo se zabývá tvorbou systému pro jejich správu. Systém je postavený na technologiích internetu věcí. Své služby poskytuje Sensoneo všem klientům, kteří odpad řeší:

„Sensoneo nabízí několik linií produktů a služeb, které využívají různí zákazníci. Monitorování odpadu pomocí senzorů, inteligentní zámky na odpady a očipování kontejnerů a smetných nádob využívají zejména města a obce, respektive svozové společnosti.

Smart management odpadu poskytujeme i továrnám, velkovýrobám nebo fulfillment centrům, které potřebují získat přehled o tvorbě odpadu, dosáhnout požadované diverzifikace a plnit ESG cíle.

Systém pro řízení zpětné sklizně dodáváme také organizacím, konkrétně českému i slovenskému Asekolu, které odpovídají za zpětnou sklizeň elektrického odpadu,“ uvedl příklady Tomáš Vincze, ředitel divize odpadového hospodářství Sensoneo.


 

Zdroj: Sensoneo

Společnost se kromě řízení odpadu zabývá také možností obaly zálohovat:

„V neposlední řadě jsme integrátorem systému zálohování v současnosti ve dvou zemích, na Slovensku a na Maltě. V Rumunsku dodáváme řešení na tzv. před-zálohovou fázi. Našimi klienty jsou správci zálohových systémů v daných zemích. Jelikož všechna naše řešení si vyvíjíme sami, umíme je škálovat a přizpůsobit pro různé zákazníky,“ dodal Tomáš Vincze.

Zdroj: Sensoneo

Konec vývozu prázdných popelnic

Společnost vznikla coby řešení problému, který zpracovatele odpadu pálil:
„Sensoneo vzniklo na základě rozhovorů se svozovými společnostmi.  Ty byly frustrovány z toho, že chodí často k prázdným popelnicím, nebo naopak přeplněným popelnicím a taková sklizeň je neefektivní. Na základě toho jsme vyvinuli svůj první produkt – senzor, ke kterému se později přidávala další řešení,“ popsal zrod prvních produktů Tomáš Vincze.

Díky technologiím lze takto spravovat různé druhy odpadu:
„Zjednodušeně je k dispozici pro téměř všechny druhy odpadu: komunální, sklo, plasty, bioodpad, papír, elektroopad, textil. Naše senzory se využívají dokonce k měření hladiny podzemních vod.“

Jak na digitalizaci odpadu

Společnost si vytkla za cíl získávat přesné informace o odpadovém hospodářství za využití IoT sítí:
„Naší misí je digitalizace odpadu, což jde samozřejmě ruku v ruce s technologiemi. IoT hraje klíčovou roli, jelikož na základě IoT se přenášejí data ze senzorů. Využíváme LoRaWAN, Sigfox a NB-IoT. A vedle IoT ještě GPRS,“ prohlásil Tomáš Vincze.

Pro získávání informací o objemu odpadu se využívají různé druhy senzorů: „V současnosti nabízíme

  • senzory na bázi ultrasonické technologie
  • single senzory 3.0 i nejnovější verzi 5.0
  •  a také quatro senzor.

Letos nabídku rozšíříme i o radarové senzory. Ty totiž dokáží měřit i přes nekovový poklop (např. plast), a otevírají dveře k monitorování dalších druhů odpadu včetně toho nebezpečného,“ vysvětlil Tomáš Vincze.

Nový chytrý ultrasonický single senzor. Zdroj: Sensoneo

Senzory se umísťují do odpadových nádob:
„Senzory se umisťují do vrchní části kontejneru a monitorují jeho naplněnost. Monitorují do vzdálenosti 3 cm až 12 m a posílají data ve frekvenci jednou denně až jednou za 2 minuty (resp. 1 minuta u senzoru 5.0). Záleží na tom, co klient potřebuje.“

Data, která se získávají ze senzorů, se dále zpracovávají a jsou k dispozici v přehledné aplikaci:
„Data proudí do softwarového systému, kde k nim má klient přístup, vidí je na mapě a umí s nimi dále pracovat. Tato data lze dále použít například pro inteligentní dynamické plánování tras. Data se rovněž mohou využívat v aplikaci CItizen App, ve které si i občané mohou zkontrolovat, zda je daný kontejner plný ještě předtím, než vyrazí vynést smetí.“

Nejen ekologické, ale i ekonomické

Monitorování objemu odpadu je nejenom ekologické, ale také ekonomické a přináší celou řadu výhod: „Jednou z hlavních motivací je určitě optimalizace nákladů. Management a zpracování odpadů jsou stále nákladnější a technologie dokáží tyto náklady snižovat.

Další výhodou je získávání dat. Města, firmy a další naši klienti získávají přesná data o produkci odpadu, která mohou dále využívat pro efektivní správu odpadů.

A jsem velmi rád, že zejména v poslední době si města a firmy uvědomují i potřebu udržitelnosti, s čímž jim naše řešení také dokáží pomoci. Efektivnější správa odpadu znamená i nižší emise, snížení znečištění či zlepšení recyklace odpadů,“ uzavřel Tomáš Vincze.

Hledáte způsob, jak zefektivnit odpadové hospodářství?

Proberte to se specialistou

Články na podobné téma
Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Úspora vody i snížení nákladů pro dodavatelské společnosti – to vše nabízí metoda chytrého měření spotřeby vody, kterou umožňují pokročilé vodoměry připojené k internetu věcí. 
2023-10-27
S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

Internet věcí si razí cestu všemi obory, školství a vzdělávání nevyjímaje. Pomoci může s přístupnějším učením i s efektivní správou školní administrativy. Díky IoT může být škola…
2023-09-22
Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Česko je zemí cyklistů. Kola milujeme a vyrážíme na ně co chvíli. V základu jde sice o prastarý vynález, ale ho lze důmyslně spojit se současnými technologiemi a získat tak větší…
2023-06-26