23. 12. 2022 Téma: Ostatní

Co čeká IoT v roce 2023? Trendy a předpoklady

To, co jsme ještě před pár lety považovali za budoucnost, se stalo realitou. Internet věcí je dnes všudypřítomnou technologií, která mnohým výrazně usnadňuje život, protože sbírá a poskytuje velmi důležité informace. 

Co čeká IoT v roce 2023? Trendy a předpoklady

Svět se stále víc propojuje. Studie předpovídají, že počet zařízení internetu věcí po celém světě se téměř ztrojnásobí z 9,7 miliardy v roce 2020 na více než 29 miliard zařízení IoT v roce 2030. V roce 2030 bude nejvyšší počet zařízení IoT v Číně. Tam je bude využívat přibližně 5 miliard spotřebitelů.

Mezi přední trhy IoT bude patřit USA, Čína a vyspělé trhy západní Evropy a asijsko-pacifického regionu. Stejně jako u trendů spojených s APAC se předpokládá, že region bude také vést v oblasti výdajů a přijetí na globálním trhu. USA byly prvním adaptérem a vedou seznam zemí s nasazením IoT.
 

Větší důraz na bezpečnost

bezpečnost a IoT
Ilustrační foto

Bezpečnost je klíčovým problémem při používání IoT zařízení, protože se často používají k přenášení citlivých dat. V budoucnosti se očekává, že se budou vyvíjet nové technologie a postupy pro zlepšení bezpečnosti IoT zařízení.

Data, která se prostřednictvím sítě Internetu věcí přenášejí, jsou velmi citlivé povahy. Proniknutí do této sítě tak může mít skutečně závažné následky. Výrobci budou nuceni investovat do stále lepšího zabezpečení zařízení, což může zvýšit jejich prodejnost.

Velká zodpovědnost je ale na samotných uživatelích, kteří se musí naučit volit taková zařízení, u kterých se na bezpečnost dbá. A takové upřednostňovat před levnými výrobky, které jsou snadno napadnutelné.

V USA Národní bezpečnostní rada Bílého domu prohlásila, že doufá, že do začátku roku 2023 bude zavedeno standardizované bezpečnostní značení pro uživatelů IoT zařízení. To pomůže kupujícím porozumět tomu, jaká rizika mohou představovat konkrétní zařízení, která zavedou do jejich domácností. Mnoho základních útoků, jako je phishing, se spoléhá na sociální inženýrství – klamání uživatelů, aby vyzradili podrobnosti o přístupu – a lze je zmařit přijetím základních preventivních opatření. V souvislosti s tím se očekává také např. to, že ve Spojené království představí svůj vlastní návrh zákona o zabezpečení produktů a telekomunikační infrastruktuře.
 

Využití v průmyslu

indystry
Ilustrační foto

IoT se často používá pro automatizaci a monitorování výrobních procesů, což může vést k zvýšení efektivity a snížení nákladů. Očekává se, že se tento trend bude nadále rozvíjet v budoucnosti. IoT senzory manažerům pomoci včas identifikovat problémy se stroji. Problémy lze odhalit mnohem dříve, než dojde k selhání nebo závažným chybám omezujícím provoz. A technici závady vyřeší včas a v ideálním případě bez výpadků ve výrobě.

Senzory jsou velmi užitečné pro preventivní údržbu (tzv. predictive maintanance).

Používání nositelných zařízení poskytuje pracovníkům jasný obraz o podmínkách a bezpečnosti v továrně. Nositelná zařízení se mohou připojit k mobilním zařízením. To zlepšuje řízení času a bezpečnost a umožňuje zpětnou vazbu.

zemědělství pokračují trendy z předchozích let

IoT se využívá k monitorování polí a zlepšení účinnosti při pěstování plodin i k efektivnějšímu chovu hospodářských zvířat. To stále ve větším měřítku umožňuje snižovat spotřebu vody a chemikálií a zvyšovat produktivitu.

Využití Iot pro řešení problémů s životním prostředím

IoT se také stává nástrojem pro řešení environmentálních problémů, jako je například monitorování kvality vzduchu nebo vody. Podle předpovědi by se měly v roce 2023 objevit nové aplikace zaměřené na řešení těchto problémů.

 

Použití v domácnostech

iot v domacnostech
Ilustrační foto

IoT se často používá k ovládání a monitorování různých zařízení v domácnosti, jako jsou termostaty, bezpečnostní systémy nebo chytré elektrické zásuvky. Očekává se, že se tento trend bude nadále rozvíjet a že se objeví stále více chytrých zařízení pro domácnosti. Stále větší význam bude mít inteligentní sledování spotřeby vody a energií. Události posledních měsíců tento proces v mnohém urychlily.

 

Integrace IoT do chytrých měst

smart city a IoT
Ilustrační foto

Chytrá města se stávají stále běžnějším a očekává se, že v roce 2023 dojde k další integraci IoT do měst, což umožní lepší řízení infrastruktury a zlepšení kvality života obyvatel.

Rozvoj IoT při správě měst se dál očekává v oblastech, ve kterých se IoT uplatňuje už dnes:

Chytrá města se nezaměřují pouze na to, aby se lidem žilo pohodlněji, ale zlepšují také sociální, environmentální a finanční aspekty městského života. S růstem počtu obyvatel se IoT stane klíčovou složkou při zlepšování udržitelnosti a kvality života.

 

IoT a rozšíření ve zdravotnictví

IoT ve zdravotnictví
Ilustrační foto

Zdravotnický průmysl využívá technologii IoT již několik let. Podle odborníků tento sektor vede v přijímání a inovacích této technologie. Jedním z největších převratů je používání nositelných zařízení a domácích senzorů, které umožňují zdravotníkům sledovat stav pacientů mimo nemocnici nebo ordinaci lékaře. To umožňuje nepřetržitou péči a zároveň uvolňuje cenné zdroje pro pacienty, kteří potřebují okamžitou a přímou péči. V tomto směru se očekává významný rozvoj i v následujícím roce.

Zdravotnictví nyní používá nositelné senzory a zařízení ke sledování a navigaci. Zdravotnická zařízení jsou stejně jako továrny obrovská a mají nejmodernější vybavení, které pomáhá lékařům a zdravotnickému personálu soustředit se na svou práci.

Díky internetu věcí lze např. ovládat světlo a teplotu na dálku. Osvětlení hraje klíčovou roli při rekonvalescenci pacienta. IoT může zlepšit osvětlovací systémy jejich propojením s monitory zdraví a nasazením senzorů, vytvoří ze zdravotnických zařízení chytré budovy a pomůže poskytovatelům zdravotní péče ušetřit na nákladech.

Adaptace internetu věcí zrychlila v době pandemie. Začaly se využívat technologie, jako je vyšetřování na dálku, které umožňují lidem získat lékařskou pomoc, i když dodržují zásady sociálního distancování. Zařízení internetu věcí lze také použít ke vzdálenému sledování stavu pacienta a šíření viru COVID-19. Předpokládá se, že možnosti využít lékařské pomoci na dálku alespoň pro některá nebo základní vyšetření, čeká v následujících letech rychlý rozvoj. Zájem bude stoupat mezi pacienty i mezi lékaři.

Články na podobné téma
Právo a internet věcí: Jak je Česká republika připravena?

Právo a internet věcí: Jak je Česká republika připravena?

Internet věcí (IoT) představuje revoluci v propojení každodenních zařízení s internetem, což přináší nejen obrovské možnosti, ale také nové výzvy, zejména v oblasti kybernetické…
2024-06-26
Využijte IoT pro efektivní ESG

Využijte IoT pro efektivní ESG

Pro investory, vedení firem, ale i pro širokou veřejnost je zodpovědný a udržitelný přístup k obchodu a výrobě stále důležitější. V současnosti zahajují společnosti po celém světě ambiciózní…
2024-05-17
6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

Internet věcí je technologie, která nám už řadu let v mnoha odhledech usnadňuje život. I tato technologie se neustále vyvíjí, a tak je dobré poznat zásadní novinky. Seznámíte se s nimi na…
2023-12-28