22. 04. 2020 Téma: Logistika a doprava

Parkování jako problém moderní doby

Vzpomínáte, jak jste ještě před několika týdny denně bojovali s parkováním? Nebyli jste sami. Parkování se stává pro řadu řidičů mimořádně palčivým problémem. Teď je možná čas, kdy se mohou chytrá města připravit. Naštěstí umí pomoc nabídnout chytré technologie a zejména IoT. Jak?

Parkování jako problém moderní doby

Parkovacích míst je málo a všichni se shodnou, že je potřeba jednat

V současné době, kdy jsou na mnoha místech zrušené zóny a mnohdy i placená parkoviště jsou k dispozici zdarma a kdy je na silnicích méně aut se může zdát, že není na místě otevírat problematiku parkování. Ale možná je teď ta správná doba, kdy semohou připravit nejen města, ale např. i nákupní centra a všichni, kdo řeší podnikání jako součást podnikání. Omezení kvůli stavebním úpravám teď neovlivní tolik lidí a hlavně je to příležitost podpořit české a lokální firmy, které se zabývají IoT technologiemi, stavebnictvím a dalšími přidruženými obory. 

parkování na ulici

Hustě obydlené oblasti se potýkají s přetlakem motoristů. Tomu odpovídají například údaje Světové banky, která konstatuje, že více než 4 miliardy lidí bydlí ve městě. V této chvíli je to zhruba polovina světové populace, do roku 2030 už to bude 60 %. Vyšší míra urbanizace s sebou pak nese nevyhnutelně nároky na kvalitní dopravní infrastrukturu.

Ve městech jsme potom svědky neutěšené situace, kdy řidiči auty bezmocně objíždějí ulice, v nichž si auta navzájem překáží. To vede k přetížení silnic a nervózním řidičům, kteří ztrácejí denně desítky minut produktivního času.

Podle dostupných informací stráví řidič např. ve Spojených státech nezanedbatelnou část pracovní doby hledáním vhodného místa na parkování. USA Today tuto ztrátu vyčíslil na 17 hodin za rok a 345 dolarů. Denně se u této činnosti navíc spotřebuje milion barelů ropy, což představuje i značnou zátěž pro životní prostředí. Kromě toho plných 44 % řidičů označuje hledání parkování za činnost, která je stresuje.

Chronický nedostatek parkovacích míst vede k nutnosti budovat neustále nová parkoviště, čímž se ovšem vyčerpává nabídka dostupných nemovitostí a zastavuje se plocha, kterou by bylo možno využít i jinak.

Lze navíc předpokládat, že situace se bude proměnlivě vyvíjet, jak budou do automobilového průmyslu vstupovat inovace v podobě autonomních vozidel. Zejména to bude zahrnovat do budoucna nároky na vytvoření nových parkovacích stanic.

Jak nás IoT může spasit?

I do parkování proto pronikají moderní technologie. IoT lze v první řadě efektivně využít pro zkrácení doby nutné pro nalezení vhodných parkovacích míst, a tedy i pro pohodlí řidičů.

Internet of Things reprezentuje vhodnou metodou pro sledování vozidel, může se totiž propojit například s GPS, která monitoruje polohu vozidla, případně s OBD senzory. Dá se tak sledovat obsazení parkovacích míst, přičemž volná místa bude systém počítat v reálném čase.

parkování v nákupních centrech a IoT senzory

Auta se v prostoru budou moci rozptýlit rovnoměrně. To dovolí i pružné přizpůsobení se situaci na exponovaných místech, jako jsou například letiště nebo rušná obchodní centra, a v časech dopravní špičky.

Podobně mohou fungovat automatizované parkovací systémy, které přispívají ke snížení míry znečištění, protože řidič nemusí několikrát objet celé parkoviště. Také je možné velmi snadno zajistit údržbu takto řešených parkovišť.

Že moderní technologie mohou zvýšit významnou měrou bezpečnost, to platí i v případě řídicích systémů, které dokáží sledovat dodržování dopravních předpisů a případného „hříšníka“ odhalí prakticky okamžitě.

Podmínky pro rozšíření chytrého parkování

Aby podobný mechanismus fungoval, mělo by jít nejlépe o cloudové rozhraní ovladatelné snadno z běžného smartphonu, konstruované s důrazem na uživatelskou přívětivost a s možností integrace dat a aplikací třetích stran.

Důkazem, že chytrá parkovací řešení mají svou budoucnost, je například společnost FlexiModo. To si klade za cíl tranformaci parkování do moderní podoby 21. století. Pomoct k tomu mají pokročilá technologická řešení jako například parkovací karta iPermit. Ta hlídá, jestli místo využívá řidič, který za místo zaplatil nebo je například rezidentem.

Řidiči si ostatně podobné inovace sami přejí, jak zjistil průzkum Smart Parking Institute. Podle něj hlasovalo 42 % respondentů pro nutnost instalace parkovacích systémů. Hudbou budoucnosti jsou zatím parkovací mapy v reálném čase, první technologické krůčky však už v éře digitálního parkování za sebou máme.

Kde už úspěšně digitální parkování funguje nebo fungovat začne a jak?

Automatizovaný parkovací robot

Něco podobného už zkoušejí od roku 2018 na letišti Lyon-Saint Exupéry od roku 2018. Automatizovaný parkovací systém je zde založený na již známém principu umělé inteligence, která má mnohostranné využití. O efektivnější parkování se tu starají roboti.

Řidič si svoje parkovací místo nejprve rezervuje online. Následně nechá vůz na vyhrazeném místě, odkud si ho vyzvedne robot, který zaparkuje. Díky tomu se eliminuje čas, který by řidič musel parkování věnovat a v konečném důsledku dochází k úspoře místa na parkovišti. To vůbec nemusí počítat s lidmi. Podobně to funguje i na zpáteční cestě. Řidič si vůz vyzvedne na místě, kde ho zanechal. Robot jej tam z parkoviště dopraví už sám.

Parkovací výtahy

V efektivnější správě parkovacích míst s využitím automatizovaných svou roli hrají také parkovací výtahy. Ty umožňují vozidla v podstatě stohovat nad sebe, což přirozeně zajišťuje mnohem efektivnější využití dostupného prostoru.

Nápad už se podařilo realizovat v západním Hollywoodu. Myšlenka je poměrně jednoduchá: Ušetřilo se tady asi 7000 m2, na kterých mohou vzniknout lukrativní nemovitosti. Systém se osvědčil i pro rezidenty, kteří mohou svá vozidla snadno parkovat i na omezeném prostoru.

IoT parkovací senzory

Inteligentní parkovací senzory ukazují, že IoT má v moderních městech své místo hlavně na parkovišti.

Senzory dokáží v reálném čase komunikovat s provozním informačním systémem, řidiči tak významně zkracují dobu potřebnou pro nalezení vhodného parkovacího místa. Tím dochází ke snižování přetížení a zmírnění produkovaného množství emisí.

Nové metody platby za parkování

Tato technologie zvolna vytlačuje tradiční parkovací automaty. Reálně už funguje v Pittsburghu, a to od roku 2012. Automobil se identifikuje díky SPZ a v reálném čase dojde ke spárování platby s poznávací značkou auta.

Jednoduše přes internet se dá parkování prodloužit. Řidič k tomu na dálku využije aplikaci.

Výsledkem je snazší kontrola, zda řidiči za parkování platí a méně stresovaní motoristé, protože platbu vyřeší okamžitě. Bez problému lze lístek i prodloužit.

3D technologie jako pomoc při parkování

Noční můru v podobě nutnosti vejít se na centimetr přesně mezi dvě zaparkovaná vozidla už vyřešila například společnost Bosch svými inteligentními senzory integrovanými v nárazníku.

Upozornit na překážky dokáže vozidlo akustickým signálem, případně vytvořením věrného trojrozměrného modelu na obrazovce před řidičem. Záběry vozidlo získává z multikamerového systému. V roce 2020 se tento prvek dostává stále do více aut.

Poplatky za parkování podle míry znečištění

Velká evropská města neřeší pouze přetlak vozidel a z toho vyplývající diskomfort, ale i dopad tohoto enormního množství dopravy na životní prostředí.

Chytré technologie mohou i v tomto případě pomoci, neboť dokáží poplatky za parkování počítat podle odhadované intenzity dopadu konkrétního auta na životní prostředí.

Výhodnější podmínky mají pochopitelně ekologická vozidla jako jsou elektromobily či hybridy. Průkopníkem se v této sféře stal Madrid, který podobné opatření zavedl už v roce 2004. Podobným systémem se inspiroval také Londýn.

Parkování podle délky vozu

Vlastníte robustní SUV? Můžete na tom, alespoň podle tohoto nápadu, dost prodělat. Robustní a delší automobily totiž logicky zaberou na parkovišti více místa. A jejich majitelé by proto měli platit vyšší sazbu. Navíc se podobná myšlenka odvolává i na tezi, že pokud zaplatíte více peněz za mohutné vozidlo, neměl by vám činit problém ani vyšší výdaj za parkování.

Celý systém tak pobízí motoristy k tomu, aby nakupovali menší modely aut a zároveň se i snaží být oproti tradičně počítaným poplatkům za parkování spravedlivější: Jejich výše se počítá podle reálně využité užitné plochy parkoviště, nikoli jen na základě doby, kterou na něm strávíte.

Sazby pro rezidenty

Zejména v turisticky atraktivních lokalitách kvůli přívalu návštěvníků místní obyvatelé trpí nedostatkem parkovacích míst. Parkování pro rezidenty proto zavádí nižší sazby pro obyvatele dané lokality. Místní si už platí údržbu komunikací i pracovníky, kteří parkování kontrolují a vybírají poplatky za něj. Proto mají mít nárok na snížené sazby.

Potřebujete zefektivnit parkování?

Stačí nám dát vědět a můžeme společně s IoT specialisty na parkovací systémy probrat váš konkrétní prjojekt.

Domluvte si konzultaci ohledně chytrého parkování

Články na podobné téma
Internet věcí pomůže nastartovat cestovní ruch

Internet věcí pomůže nastartovat cestovní ruch

Turismus je odvětví, které bylo pandemií spolu s pohostinstvím postiženo nejvíce. Zdá se, že se situace zlepšuje. Nicméně nejspíš ještě potrvá, než zmizí nejrůznější protiepidemická opatření. Jak…
2021-05-12
IoT na železnici ohlídá podmínky přepravy, docházku a upozorní na zranění

IoT na železnici ohlídá podmínky přepravy, docházku a upozorní na zranění

Jak se zavádí internet věcí v tak tradiční organizaci, jako jsou České dráhy? Kde všude je možné uplatnit na železnici IoT? Na podobné otázky odpovídal odborník na internet věcí Jan Šaroch.
2021-02-02
IoT v dopravě a logistice

IoT v dopravě a logistice

Pojďte se podívat, jak internet věcí ( IoT ) převrátí obor dopravy logistiky naruby. Třeba tím, že pomůže spravovat a podrobně monitorovat připojená vozidla i náklad v reálném čase. A to…
2020-12-04