Výuka práce v nástroji Node-RED

IT a IoT svět je založen na výměně informací uložených v datech. Mnohdy je problém získat tyto informace v datech uložených nějakým rychlým, levným a jednoduhým způsobem. Zejména pokud například nezvládáte několik programátorských jazyků. Node-RED…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Domácnost
  • Jiné

Detail IoT řešení

IT a IoT svět je založen na výměně informací uložených v datech. Mnohdy je problém získat tyto informace v datech uložených nějakým rychlým, levným a jednoduhým způsobem. Zejména pokud například nezvládáte několik programátorských jazyků. Node-RED může tento problém šikovně vyřešit.

Příklad použití:

Node-RED je otevřená platforma, která umožňuje velmi rychlý vývoj aplikací. Vývoj jednoduché aplikace díky tomuto nástroji zvlánde i začínajcí programátor. Přesto je však možné v tomto nástroji vytvořit také složité aplikace.

Přínosy:

Velmi rychle dosáhnete cíle. Snadno se vrátíte k rozdělané práci. Velká komunita.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

_

vodní hospodářství

Lokalita:

celorepublikově

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

Jiné / Other

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

_

Další řešení dodavatele JoTio Tech s.r.o.

Chytré krabičky pro chytrá zařízení

Chytré krabičky pro chytrá zařízení

Každé IoT řešení vyžaduje specifiký přístup, jedním z nejdůležitějších stavebních prvků je správná volba krabičky.

Podpora návrhu energeticky nenáročné elektroniky.

Podpora návrhu energeticky nenáročné elektroniky.

Elektronika, která má vydržet bateriový provoz několik let, musí mít minimální odběr. Problém je, že návrh takové elektroniky vyžaduje odlišný přístup, zejména pak měření takto malých proudů není zcela triviální. Pokud se návrhu takové elektroniky věnujete jen okrajově, může pro Vás být nákladné se na tuto oblast specializovat.