Chytrá bezpečnost IoT

Chytrá bezpečnost IoT

Kategorie řešení:

 • Služby pro IoT poskytovatele
 • Město, kraj, region, veřejná správa
 • Firmy a průmysl
 • Odečty a spotřeba
 • Agro a environment
 • Chytré budovy
 • Doprava a distribuce
 • Zdraví a sociální služby
 • Vzdělávání, výzkum a podpora podnikání

Vhodné pro:

 • nemocnice
 • aset tracking
 • veřejná doprava
 • predictive maintenance
 • facility management a kanceláře
 • dům seniorů
 • pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • místní samospráva
 • úklidová firma
 • továrna
 • obchodní domy a retail
 • zábavní střediska
 • půjčovny vozidel a servisy
 • letiště a nádraží
 • svozové a úkolidové firmy
 • hotely a restaurace
 • doly a štěrkovny
 • vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Město, výrobní závod, developer, IoT poskytovatel, facility management

Lokalita:

Celorepublikově

Rozsah dodávky:

konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky

Detail IoT řešení

Internet věcí se stává stále rozšířenějším a v blízké budoucnosti se bude jednat o jednu z hlavních oblastí technologického vývoje. S rostoucím množstvím využívaných technologií a přístrojů ale roste i hrozba kybernetického útoku. Jak si tedy můžeme být jisti, že implementované IoT řešení je bezpečné? Pro zajištění maximální bezpečnosti je třeba, aby byly identifikovány požadavky na ní, a aby bylo splnění těchto požadavků zajištěno ve všech fázích projektu - od návrhu až po akceptaci.

Co se pomocí IoT měří:

Analýza rozsahu bezpečnosti řešení, analýza rizik

Příklad použití:

Příklad Smartcity: Město v rámci implementace projektu Smartcity využije našich služeb pro úvodní analýzu, jejímž výstupem je definice rozsahu bezpečnosti řešení, provedení analýzy rizik a z ní vyplývající návrh bezpečnostních požadavků. Na základě těchto požadavků je pak město schopno definovat projekt a vybrat vhodného dodavatele k jeho realizaci. Následně můžeme zajistit podporu a kontrolu při naplňování bezpečnostních požadavků dodavatelem.

Přínosy:

Zajištění kybernetické bezpečnosti implementovaného řešení. Soulad s požadavky legislativy a ostatních normativních dokumentů.

Další rozvoj:

Rádi bychom přispěli ke zvýšení důrazu, který je kladen na bezpečnost řešení IoT. V současné chvíli je vývoj normativních dokumentů v této oblasti u nás i v zahraničí teprve na začátku, ale počet realizovaných řešení prudce stoupá. Právě nyní je potřebné začít prosazovat bezpečná řešení.

Kde všude se řešení hodí:

Smartcity (stát, kraj, obce), Průmysl 4.0 (jednotlivá průmyslová odvětví), domácnosti (systémy chytrého řízení domácností)

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

-