Monitoring teploty rozvaděčů

Monitoring teploty rozvaděčů

Kategorie řešení:

  • Firmy a průmysl
  • Agro a environment
  • Chytré budovy

Vhodné pro:

  • nemocnice
  • domácnost
  • továrna
  • hotely a restaurace
  • jiné

Uživatel IoT řešení:

KABELOVÁ TELEVIZE Ústí nad Orlicí s.r.o.

Lokalita:

Ústí nad Orlicí

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, SW - IoT aplikace

Detail IoT řešení

Při provozu odlehlých rozvaděčů může nastat množství problémů. Jestliže chcete poskytovat službu s garancí, musíte předejít výpadku služby, který může nastat z mnoha důvodů. Jedním z nich je překročení kritické úrovně teploty v rozvaděči s aktivními prvky. Řada těchto prvků poskytuje údaje o teplotě, ale jedná se pouze o teplotu daného prvku a již není patrné, zda se jedná o problém zařízení nebo oblasti kolem něj. Tuto problematiku jsme dokázali vyřešit teplotním čidlem, které běží na síti LoRa a platformou Maxifi IOT. Díky tomuto řešení je možné centralizovaně nahlížet na všechny osazené rozvaděče a mít ucelený přehled nad aktuálním stavem.

Co se pomocí IoT měří:

Teplota rozvaděče

Příklad použití:

Teplotní čidla měří teplotu rozvaděče jednou za hodinu. Během léta denní teploty mnohdy překročili i 35°C, čili bylo nutné i přes dobré chlazení hlídat aktuální teplotu. Vzhledem k vyzařování tepla aktivními prvky se zjistilo, že hodnoty překročí často i 40°C.

Přínosy:

Přehled nad teplotou rozvaděče, tím pádem i zajištění správného fungování aktivních prvků a kvality služby.

Další rozvoj:

Uvažuje se o nasazení čidla přítomnosti napětí ve vodiči, aby se dal případný výpadek napětí rychle identifikovat a řešit.

Kde všude se řešení hodí:

Toto řešení může být nápomocné všude, kde je nutné hlídat teplotu, případně vlhkost na určité úrovni. Nemusí se jednat přímo o aktivní prvky.

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Jinde zatím řešení nebylo použito.