Mervis - Cloud SCADA

Mervis - Cloud SCADA

Kategorie řešení:

 • Firmy a průmysl
 • Město, kraj, region, veřejná správa
 • Odečty a spotřeba
 • Agro a environment
 • Chytré budovy
 • Zdraví a sociální služby
 • Vzdělávání, výzkum a podpora podnikání

Vhodné pro:

 • nemocnice
 • hrady a zámky
 • predictive maintenance
 • facility management a kanceláře
 • dům seniorů
 • pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • místní samospráva
 • továrna
 • obchodní domy a retail
 • zábavní střediska
 • letiště a nádraží
 • hotely a restaurace
 • doly a štěrkovny
 • vodní hospodářství
 • jiné

Uživatel IoT řešení:

Česká spořitelna

Lokalita:

Česká republika

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

Detail IoT řešení

Zlepšování způsobu provozu stovek budov v portfoliu České spořitelny je usnadněno postupným připojováním jednotlivých poboček do centrálního cloudového SCADA systému Mervis. Z míst a technologií, které nejsou z technických či ekonomických důvodů připojitelná tradičními postupy - jsou sbírána data pomocí bezdrátových IoT čidel.

Co se pomocí IoT měří:

Kvalita vnitřního prostředí budov - CO2, teplota, relativní vlhkost.

Příklad použití:

Několik desítek IoT senzorů pomáhá doplňovat data v Mervis SCADA z těch poboček banky, které zatím nebyly jinak monitorovány.

Přínosy:

Bezproblémová instalace čidel, ze kterých jsou okamžitě dostupné hodnoty v Mervis SCADA - pro koncového uživatele (manageři České spořitelny a facility firem, technici, energetici). Z uživatelského hlediska není rozdíl mezi přístupem k datům z tradičních řídicích a monitorovacích systémů a z IoT - vše je přehledně dostupné v rámci jedné aplikace.

Další rozvoj:

Postupně se bude zvyšovat počet instalovaných IoT čidel - stejně jak se bude zvyšovat počet poboček banky připojených do Mervis SCADA prostřednictvím tradičních technologií.

Kde všude se řešení hodí:

Kancelářské budovy, města, nemocnice, továrny, školy

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Další soukromé a veřejné subjekty v ČR