09. 08. 2022 Téma: Smart city

Komunitní energetika dostane zelenou na bytových domech i díky IoT

Českem a celou Evropou otřásá energetická krize. Ceny elektřiny stoupají do nevídaných výšin a podle všeho by růst měl s největší pravděpodobností ještě dva roky pokračovat. Mnozí z nás tedy stále častěji uvažují o tom, jak se vymanit z energetické závislosti a jak se stát soběstačnými. Jednou z hlavních možných cest je vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny. 

Komunitní energetika dostane zelenou na bytových domech i díky IoT

Nejnověji se diskutuje o možnosti instalace fotovoltaických panelů na bytových domech. Právě zde najde své podstatné využití internet věcí. Díky nové legislativě už by zanedlouho mělo být budování podobných energetických společenství jednodušší.

V rodinných domech je fotovoltaika dávnou realitou

Majitelé rodinných domů mají, co se fotovoltaiky týká, široké pole možností. Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, může si objednat instalaci panelů (případně s akumulátorem) a připojit se do rozvodné sítě, kam bude dodávat přebytky vyrobené elektřiny. Zároveň má stále svoji smlouvu s dodavatelem elektřiny, od kterého během méně slunečných dnů může elektřinu odebírat.

fotovoltaika v rodinných domech
Ilustrační foto

Fotovoltaika na bytových domech je (zatím) problematičtější. Blýská se na lepší časy?

Co se bytových domů týká, situace je složitější. Minimálně se na záměru vybudovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu musí shodnout 100 % všech majitelů. To může být velmi složité. I když v dnešní době není výjimkou, že se shodnou i desítky majitelů bytových jednotek. Chápou jak praktické výhody, tak i to, že je to příležitost chytře „investovat“ naspořené peníze a začít obratem šetřit. SVJ v podstatě nemají možnost investovat peníze naspořené ve svých fondech, proto je nákup technologií jednou z mála možných cest.

Dál je potřeba vyřešit vztah s dodavatelem elektřiny, bez kterého se bytový dům neobejde.

Dnes je možné vyrobenou elektřinu buď rozdělit mezi jednotlivé domácnosti, což je technicky a finančně náročné, nebo všechna odběrná místa spojit do jednoho.

V takovém případě si ale jednotlivé domácnosti nemohou zvolit svého dodavatele elektřiny. Proto se zatím fotovoltaické panely na střechách bytových domů využívají zejména pro pohon výtahů nebo pro svícení ve společných prostorách. Vyrábět elektřinu a sdílet ji pro provoz jednotlivých domácností je stále těžké.

Situaci totiž stále komplikuje současná „zastaralá“ legislativa. Ta nepamatuje na jednotlivce nebo skupiny, které vyrábějí elektřinu pro vlastní potřebu. Nevyužívají tedy přenosovou a distribuční soustavu a výroba elektřiny není hlavním předmětem jejich podnikání nebo činnosti.

Podle současných zákonů totiž i takoví „výrobci“ elektřiny musí splňovat stejné povinnosti, jako mají obchodníci s elektřinou. A to je pro SVJ v podstatě nemyslitelné.

Změna legislativy usnadní družstvům a SVJ instalovat fotovoltaické elektrárny na bytové domy.
Změna legislativy usnadní družstvům a SVJ instalovat fotovoltaické elektrárny na bytové domy. Ilustrační foto

Zřejmě se ale skutečně dočkáme změny. Vláda totiž do konce roku plánuje schválit nový energetický zákon. Ve svém Programovém prohlášení dokonce se doslova říká:

  • Do konce roku 2022 připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat.
  • Legislativně vylepšíme fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.

Navíc by stále měly fungovat dotace Zelená úsporám. Situace by se tedy pro společenství vlastníků (SVJ) mohla brzy rapidně změnit.

Budoucnost – komunitní energetika využívající IoT

Velkým trendem budoucna, co se energetiky týká, je decentralizace. Místo jednoho velkého, zejména uhelného zdroje, bude zdrojů mnoho, a to lokálních. Elektřina, která se lokálně vyrobí, se také lokálně spotřebuje.

Jde pochopitelně o princip, který je maximálně v souladu s ochranou životního prostředí, neboť elektřina se zde vyrábí pouze z obnovitelných zdrojů. Nejdostupnější jsou právě fotovoltaické panely, dále jde o bioplynové stanice nebo o větrné elektrárny.

Komunitní energetika, která tomuto trendu plně odpovídá, se v České republice rozvíjí bohužel jen velmi pomalu. Vzniklo několik projektů na úrovni obcí, které sdílejí například elektřinu vyrobenou v bioplynové stanici. Do budoucna se počítá s tím, že tato energetická společenství vzniknou na úrovní obcí, ale i městských čtvrtí nebo samotných bytových domů.

Právě u nich jsou totiž pro další rozvoj opravdu dobré podmínky. Bytové domy mají většinou rovné střechy, kam lze instalovat panely s dostatečným výkonem, aby byly schopny zásobovat elektřinou všechny domácnosti v domě.

Zatím rozvoj komunitní energetiky brzdí nedostatečná legislativa. Ta doposud nevytvořila rámec, ve kterém by mohla fungovat energetická společenství, jejichž úkolem není vytváření zisku, ale pouhá výroba cenově dostupnější elektřiny jen pro vlastní potřebu. Právě tím se mají lišit od komerčních fotovoltaických elektráren, které elektřinu pouze prodávají a nespotřebovávají. Jak jsme se ale zmiňovali, situace by se mohla změnit už letos. Pro bytové domy, SVJ a družstva by to znamenalo obrovskou příležitost. Pojďme se teď tedy podívat, co nás čeká a jak celému fotovoltaickému ekosystému může prospět IoT.

Komunitní energetika – příležitost pro internet věcí

Co bude tedy od roku 2022 jinak? Na Energetickém regulačním úřadě se připravuje vyhláška, která připraví prostor pro podobné komunitní projekty. V první řadě nebude nutné pro schvalování projektů sto procent hlasů vlastníků objektů, takže bude jednodušší podobný záměr odsouhlasit. Dále bude vyhláška řídit vztah s dodavatelem elektřiny. Elektřinu z fotovoltaiky bude možné sdílet, zároveň ale vzniknou podružná odběrná místa, takže žádná z domácností nepřijde o možnost zvolit svého dodavatele elektřiny.

komunitní energetika jako příležitost pro dodavatele IoT
Ilustrační foto

Pro společnosti, které se zabývají chytrým měřením v energetice založených na technologiích IoT, tak vznikne velká příležitost k dodávání řešení, díky kterým bude možné vyráběnou elektřinu rozúčtovávat a měřit její spotřebu jednotlivými domácnostmi (resp. koncovými spotřebiteli).

Podívejte se, jak ušetřit za elektřinu díky IoT

 

Chytré měření tepla a teplé vody – další šance pro IoT

Další velkou příležitostí pro společnosti, které zajišťují chytré měření, jsou odečty tepla a teplé vody. V poslanecké sněmovně totiž prošel první čtením návrh zákona, který je transpozicí evropské legislativy a který ukládá společenstvím vlastníků a družstvům, aby měli jejich členové k dispozici přesnou spotřebu tepla a teplé vody každý měsíc.

V době zdražování energií jde o velmi důležitý zákon. Poskytovatelé služeb budou mít povinnost informovat odběratele o jeho spotřebě tepla a teplé vody v pravidelných, alespoň měsíčních, intervalech. Na splatnost nedoplatku na zálohách za služby také nebudou mít vliv vady rozúčtování, které nevedou k chybnému určení výše nedoplatku. Chceme tak lidi ochránit před možným zpochybňováním služeb a vyžadováním penále za to, že družstvo nebo SVJ doručí vyúčtování s drobnou chybou.

Lidé teď potřebují jasné přehledy o své spotřebě a nelze dopustit, aby finančně krváceli na nějakých chybách ve vyúčtování…“ prohlásil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj je tedy nový zákon reakcí na možné zpochybňování vyúčtování a případné penále, které musí člen zaplatit. Podle návrhu zákona by dodavatelé měli takto informovat od 1. ledna 2023. Zákon ještě musí projít celým legislativním kolečkem. Očekává se však, že bude v této podobě schválený. 

Zjistěte, jak využít IoT k chytrému měření a rozpočítávání spotřeby

Ptejte se specialisty na IoT v energetice

Články na podobné téma
IoT: překvapivá a nezbytná součást kulturního provozu

IoT: překvapivá a nezbytná součást kulturního provozu

Pod pojmem kultura si většina z nás představí především kreativní činnost, v níž se technologie využívají spíše v hledání nových technik tvorby. Internet věcí může ale hodně pomáhat se…
2024-06-19
Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Úspora vody i snížení nákladů pro dodavatelské společnosti – to vše nabízí metoda chytrého měření spotřeby vody, kterou umožňují pokročilé vodoměry připojené k internetu věcí. 
2023-10-27
S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

Internet věcí si razí cestu všemi obory, školství a vzdělávání nevyjímaje. Pomoci může s přístupnějším učením i s efektivní správou školní administrativy. Díky IoT může být škola…
2023-09-22