28. 02. 2024 Téma: Průmysl a IIoT

Senzory. Data. Odpady. S IoT je vše efektivnější

Nakládání s komunálním odpadem je u nás stále problematické. Spaloven odpadu je málo a budovat nové není snadné. A tak se odpad hlavně skládkuje. Pomoci by mohl internet věcí, který uživatele naučí lépe odpad třídit.

Senzory. Data. Odpady. S IoT je vše efektivnější

Komunální odpad je stále dražší

Mnohé české obce letos opětovně zavedly poplatek za svoz komunálního odpadu anebo ho zvýšily. Ačkoliv Češi v oblasti tříděníodpadu patří v Evropě ke špičce, stále máme jisté mezery a do komunálního odpadu míří mnoho zbytků, které lze odložit k další recyklaci jinam.

Chytrý management odpadu
Zdroj: Sensoneo

Typickým problémem je bioodpad, který tvoří většinu komunálního odpadu a který se skládkuje. Takto se za něj především úplně zbytečně platí. Obce za skládkování vydávají obrovské sumy. Plánem státu je neekologické ukládání odpadu zcela zrušit, a tak se cena skládkování progresivně zvyšuje. Bioodpad přitom své místo levně nebo úplně zadarmo najde na kompostu a může se tak ještě využít.

Skládkuje se dále

Původně se mělo skládkování komunálního odpadu ukončit v roce 2024, nedávno ale došlo k posunutí tohoto data na rok 2030, a to za postupného navyšování poplatků. Z 800 Kč za 1 tunu se má částka zvyšovat postupně až na 1 850 Kč za 1 tunu v roce 2029.

Skládkování odpadu

Ukládání komunálního odpadu tedy bude pro obce stále dražší, a tak se snaží své občany co nejvíce motivovat k tomu, aby pečlivě třídili. Nabízejí tedy svoz tříděného odpadu přímo od domu, kompostéry zdarma anebo platbu za skutečný objem odpadu, který domácnost vyprodukuje.

Technologie pro vážení odpadu

Platit pouze za odpad, který konkrétní domácnost vyprodukuje, dříve nebylo možné. Vážit každou popelnici a tento stav zaznamenávat bylo velmi pracné, navíc se celý svoz velmi zpomaloval. Proto se za odpad platila paušální částka stanovená za domácnost, případně dospělého či dítě. Paušální platba však spotřebitele nemotivuje k co nejširšímu třídění a snižování objemu komunálního odpadu.

Současné technologie nám však už umožňují odpad vážit, a sice pomocí senzorů umístěných na každé odpadové nádobě. Senzory údaje o váze okamžitě odesílají na vzdálený server, kde jsou následně zpracovány. Údaje jsou potom kdykoli přístupné v aplikaci každé domácnosti. Vždy je tedy jasné, kolik za odpad zaplatí.Domácnosti jsou tak motivované k tomu, aby do odpadových nádob dávaly co nejméně odpadu, neboť právě tak mohou výrazně ušetřit. Nad tím, co každý vhodí do popelnice, zkrátka začnou lidé přemýšlet a toto množství omezovat.

Efektivní nakládání s odpady díky datům

Internet věcí může nakládání s odpady usnadnit a přispět tak k tomu, že se chováme ekologičtěji a za odpad zaplatíme méně. IoT totiž poskytuje důležité informace, díky kterým lze sledovat, kdy, kde a kolik odpadu vzniká, nebo dokonce o jaký odpad se jedná. Právě data ze senzorů připojených do internetu věcí umožňují cestu odpadu pečlivě monitorovat a připívají tak k ještě efektivnějšímu nakládání s odpady.

Data nabízejí nekonečné možnosti, jako je plánování lepšího rozmístění popelnic, eliminace nesprávných postupů likvidace, a dokonce snížení množství odpadu, který končí na skládkách. Analýza dat může pomoci vyhodnotit trendy a lépe naplánovat procesy nakládání s odpady, což povede k lepší alokaci zdrojů a zdravějšímu životnímu prostředí.

V aplikacích smart cities mohou občané zadávat informace z terénu, které lze použít v reálném čase, například když někdo nahlásí rozbitou popelnici.

Podle umístění senzorů lze získávat různá data. Ta umožňují optimalizovat například frekvenci svozu odpadu, aby se nevyvážel z poloprázdných nádob. Senzory umístěné na odpadových kontejnerech mohou monitorovat jejich plnost a informovat správce ve chvíli, kdy je potřeba kontejner vyprázdnit. Optimalizací trasy svozu odpadu se také snižují náklady.

Senzory určí druh odpadu

V mnoha kontejnerech na komunální odpad končí velké množství odpadu, který lze vytřídit a dále recyklovat. V těchto nádobách můžeme použít infračervený senzor, kovový senzor a světelný senzor.

Senzor viditelného světla odpad podle konkrétní metody detektuje a klasifikuje ho podle druhu, a to včetně bioodpadu. Třídění je pak rychlejší a efektivnější, protože je přesnější než konvenční ruční třídění.


 

Senzory ve svozových vozech

Pokud mají vozidla pro svoz odpadu instalovány IoT senzory, napomáhá to jejich efektivní údržbě. Senzory mohou sledovat stav odpadových vozidel a jejich součástí a včas uvědomit provozovatele, pokud by došlo k nějaké závadě. Na základě těchto dat může být plánována údržba vozů tak, aby se minimalizovaly poruchy a zpoždění v procesu svozu odpadu.

Díky senzorům, které hlásí polohu vozidla, je možná geolokace a trasování vozidel. Internet věcí umožňuje sledování polohy odpadových vozidel v reálném čase. Svozové trasy tak provozovatel může optimalizovat a zkrátit časy svozu.

Monitorování životního prostředí

Skládkování není ekologické ukládání odpadu. Z obav o kontaminaci životního prostředí také v okolí skládek nechtějí lidé bydlet. Proto je třeba toto prostředí monitorovat.

Senzory mohou sledovat kvalitu vzduchu a životního prostředí v blízkosti skládek nebo zařízení na zpracování odpadu. Tyto informace mohou být využity k řízení a minimalizaci negativního dopadu na okolí.

Zjistěte víc o managementu odpadu řízeného pomocí IoT

Zeptejte se specialisty

Články na podobné téma
Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Podívejte se na přehled 5 klíčových trendů IIoT pro rok 2024, které formují budoucnost výroby – od konektivity po optimalizaci spotřeby energie. Zjistěte, jak technologie mění průmysl a co nás čeká v…
2024-03-25
Internet věcí je (i) v módě

Internet věcí je (i) v módě

Móda – to je tradiční kreativní odvětví, kde bychom nejspíš velké změny neočekávali. Nicméně i v této branži hlásí nástup moderní technologie. Díky IoT se z běžného oblečení mohou stát funkční…
2024-03-24
IoT senzory optimalizují výkon fotovoltaiky

IoT senzory optimalizují výkon fotovoltaiky

Fotovoltaika se v České republice rozvíjí nebývalým tempem. Nejvíce se budují fotovoltaické elektrárny na rodinných domech. Jak v tomto oboru můžou pomáhat internet věcí a IoT senzory?…
2024-02-27