25. 03. 2024 Téma: Průmysl a IIoT

Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Podívejte se na přehled 5 klíčových trendů IIoT pro rok 2024, které formují budoucnost výroby – od konektivity po optimalizaci spotřeby energie. Zjistěte, jak technologie mění průmysl a co nás čeká v budoucnosti.

Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Ve výrobním prostředí se průmyslový internet věcí (IIoT) stává klíčovým nástrojem pro firmy, které ocení sběr a analýzu dat v reálném čase. Tyto informace jsou neocenitelné, protože poskytují přesný přehled o aktuálních výrobních procesech, identifikují příčiny zpoždění nebo nedostatků či dokonce dokážou predikovat výpadky a defekty. Rychlé a informované rozhodování je v takové situaci pro firmy mnohem snazší a úspěšnější.

1. Nové horizonty v konektivitě

Jedním z největších úskalí technologie IoT ve výrobě je šířka pásma. Kolik dat si mohou všechna tato zařízení v síti vyměňovat najednou?

Čím více dat bude možné komunikovat najednou, tím rychlejší a efektivnější budou tyto systémy v rámci alternativních nastavení. Rychlost sítě je pro úspěch aplikací v reálném čase a edge computingu zásadní.

Pokud však není nutné data komunikovat co nejrychleji, nemusí být zapotřebí extrémně vysoká šířka pásma. Je důležité vyhodnotit konkrétní potřeby vaší výrobní firmy, abyste mohli vybrat ty nejlepší možnosti.

A jaké možnosti tedy existují? Podívejte se, co se na poli konektivity nabízí a jaké výhody mají jednotlivé sítě:

2. Chytrá prediktivní údržba

Poruchy ve výrobních centrech jsou velmi nákladné. Díky prediktivní údržbě zajišťované umělou inteligencí mohou společnosti ušetřit miliony.

Algoritmy průmyslového strojového učení však nemohou fungovat bez kvalitních dat o strojním zařízení, které vyhodnocují. Senzory průmyslového internetu věcí mohou shromažďovat data napříč sítí strojů.

Tato data pak mohou být použita k určení, u kterých strojů je třeba preventivně naplánovat údržbu a kdy.

Možnosti prediktivní údržby navíc lze využívat nejen přímo ve výrobě, ale také třeba při správě budov a nemovitostí. Podívejte se, jaké se nabízí možnosti – od sledování spotřeby vody a energií až po prediktivní údržbu a úklid.
Zjistit více o chytrém facility managementu

3. Revoluce v automatickém zajištění kvality

Díky sítím průmyslového internetu věcí lze sledování zajištění kvality provádět na dálku a automaticky. To může výrazně zvýšit produktivitu a efektivitu výrobních podniků.

V reálném čase lze zasílat výstrahy, které umožňují rychleji reagovat na problémy, jako jsou neočekávané poruchy strojů a jiné nečekané situace.

V této oblasti navíc začíná zrychlujícím se tempem pomáhat také spojení s umělou inteligencí.  Ta dnes mnohem efektivněji a s menšími náklady dokáže v reálném čase provádět vizuální kontrolu kvality např. ze streamovaného videa.

To umožňuje odhalit závadné výrobky a odstranit je z montážní linky ještě předtím, než mohou být odeslány. Řešení vizuální kontroly řízená umělou inteligencí by nebyla možná bez senzorů a kamer IoT, které rozhodovacímu procesu poskytují oči a uši.

4. Edge computing

Jedním z nejzajímavějších trendů v oblasti technologií průmyslového internetu věcí je edge computing. Mnoho průmyslových odvětví a podniků přešlo na přenášení zpracování dat z lokálních zařízení na vzdálené servery, které zpracovávají data za ně.

To sice snižuje množství procesů při zpracování, které musí provádět zařízení přímo na místě ve výrobě (např. mobilní telefon nebo počítač), ale je to nákladné, pokud jde o čas a šířku pásma v konektivitě, kterou je potřeba zajistit.

Cílem edge computingu je pravý opak – udržet zpracování co nejblíže "okraji", tedy místu, kde data vznikají.

Ve výrobním kontextu často může několik lokálně „edge computing“ zařízení zvládnout data rovnou zpracovat, aniž by bylo nutné posílat je ke zpracování jinam. Nejenže je to rychlejší a efektivnější, ale je to také ze své podstaty bezpečnější. Protože data nikdy neopustí továrnu, nehrozí, že by je zachytila nebo zneužila třetí strana.

Perspektivní průmyslové společnosti využívají nové příležitosti spojením edge computingu a umělé inteligence do Edge AI. Koncept Edge AI umožňuje, aby se výpočty AI prováděly v blízkosti uživatele na okraji sítě IoT namísto v cloudu. To pomáhá přinést do průmyslových procesů inteligenci v reálném čase, zvýšit soukromí a posílit kybernetickou bezpečnost a zároveň snížit náklady a zajistit trvalé zlepšování výrobních procesů.

Pro zpracování dat z různých zdrojů (IoT a IIoT aplikací) pak poslouží speciální software, který se postará o jejich prvotní zpracování, vizualizaci i předání těchto dat do nadřazených systémů.

5. Optimalizace spotřeby energie

Pravděpodobně jste někdy zabloudili do tmavé místnosti, kde se světla rozsvěcí sama. Možná se to na první pohled nezdá, ale od vypínačů světla s detekcí pohybu se máme co učit. Jejich cílem není jen usnadnit nám rozsvěcení.

Jejich základním cílem je zajistit, aby se světla v případě, že se místnost nepoužívá, sama vypnula. Tento koncept se využívá i ve spojení s IIoT při optimalizaci spotřeby energie. Automaticky zhasínající se světla v továrně jsou běžně využívaná.  Ale jak můžeme optimalizovat spotřebu energie u jiných zařízení?

Optimalizace spotřeby energie lze dosáhnout různými způsoby, včetně věnování zvýšené pozornosti systémům řízení teploty, průmyslovým strojům a dalším. Ze zprávy Energetického informačního úřadu (Energy Information Administration – EIA) vyplývá, že už v roce 2020 bylo možné 33 % celkové spotřeby energie ve Spojených státech připsat výrobnímu sektoru. Prostor pro optimalizaci je tu tedy značný. A vedle značných úspor nákladů to prospěje také životnímu prostředí.  

Vydrží IIoT trendy do budoucna?

Jak jsme se mohli přesvědčit, průmyslový internet věcí (IIoT) hraje stále významnější roli v optimalizaci výrobních procesů a zvyšování efektivity. Tyto trendy – od pokročilé konektivity přes prediktivní údržbu až po optimalizaci spotřeby energie – jsou jen začátkem toho, co nás čeká v příštích letech. S pokračujícím vývojem umělé inteligence a edge computingu se otevírají nové možnosti pro Průmysl 4.0 a automatizaci ve výrobě nebo u zajištění kvality a energetické efektivity.

V horizontu následujících 5 až 10 let lze očekávat, že IIoT bude hrát ještě významnější roli v oblastech, kde jeho přítomnost není dnes tak výrazná.

Už dnes zažíváme nebývalý rozvoj např. ve zdravotnictví, zemědělství, smart cities a logistice. V těchto oborech IIoT nejen zlepšuje stávající procesy, ale také umožňuje zcela nové způsoby práce. Některé farmy už v současnosti automaticky reagují na změny počasí a půdních podmínek. Ve městech IIoT řídí vše od dopravy po energetické systémy apod.

Na cestě k těmto inovacím však zůstávají výzvy, jako je kybernetická bezpečnost, integrace různorodých technologií a potřeba rozsáhlých investic do výzkumu a vývoje. Přesto vize budoucnosti, ve které IIoT přináší větší efektivitu, bezpečnost a udržitelnost, za takovou snahu stojí.

Poraďte se, jak vám IoT může pomoct ve výrobě

Zeptejte se IoT specialistů

Články na podobné téma
S IoT je stavebnictví efektivnější i bezpečnější

S IoT je stavebnictví efektivnější i bezpečnější

Díky senzorům a internetu věcí můžeme získávat celou řadu důležitých dat, která do stavebnictví přinášejí větší bezpečnost i mnoho dalších výhod. Navíc se toto odvětví díky přesným datům…
2024-04-15
Internet věcí je (i) v módě

Internet věcí je (i) v módě

Móda – to je tradiční kreativní odvětví, kde bychom nejspíš velké změny neočekávali. Nicméně i v této branži hlásí nástup moderní technologie. Díky IoT se z běžného oblečení mohou stát funkční…
2024-03-24
Senzory. Data. Odpady. S IoT je vše efektivnější

Senzory. Data. Odpady. S IoT je vše efektivnější

Nakládání s komunálním odpadem je u nás stále problematické. Spaloven odpadu je málo a budovat nové není snadné. A tak se odpad hlavně skládkuje. Pomoci by mohl internet věcí, který uživatele…
2024-02-28