05. 03. 2019 Téma: Naše zkušenosti

IoT Water optimalizuje spotřebu vody v praxi

Oblast optimalizace využití energií, zejména pak oblast týkající se spotřeby a distribuce vody,  je jednou ze zásadních oblastí koncepce chytrého města. Tato oblast má totiž vliv na všechny obyvatele, ať už žijí ve větších městech, nebo menších obcích.
IoT Water optimalizuje spotřebu vody v praxi

Obvykle je vodohospodářská infastruktura spravována a provozována vodárenskou společností, která zajištuje její běh a spolu s městem nebo obcí zajištuje i její rozvoj. Tak je to i v případě obce Předmíř, která se nachází v severozápadní části Jihočeského kraje na pomezí kraje Jihočeského, Plzeňského a Středočeského. Provoz vodohospodářské infastruktury a dodávky pitné vody zde zajištuje ČEVAK a.s., jako dominantní vodárenská společnost na jihu Čech. V Předmíři, kterou tvoří čtyři místní části – Předmíř, Metly, Řiště a Zámlyní, se konceptem chytrých měst a obcí informačně zabývají již od roku 2016. Jmenovitě starosta obce Ing. Pavel Karlík, který je aktuálně i členem pracovní skupiny, která má primárně za cíl rozvoj chytrých technologií i pro malé a střední obce do 1000 obyvatel.

Ve spolupráci s Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Smart Cities byla vybrána právě oblast optimalizace a spotřeba vody, a tím byl dán i základ projektu vzdálených dat z odečtů realizovaného na podzim roku 2018. Primárním cílem projektu bylo pro všechna odběrná místa v obci sledovat spotřebu vody v reálném čase, mít možnost okamžitého hlášení a vyhodnocování vzniklých alarmových událostí. Přípravu a realizaci projektu zajištovala společnost IoT.water s.r.o., jako jeden z předních dodavatelů technologií ve vodárenství využívající technologie internetu věcí („Internet of Things“). V průběhu října a listopadu 2018 bylo osazeno 96 vodoměrů. Odběrná místa v obci jsou rozmístěna pro jednotlivé části rovnoměrně tak, jak můžeme vidět na obrázku č.1 výše.

V rámci instalace odečtových technologií vedle zaznamenání aktuálního stavu odečtu na vodoměru byla pořizována kompletní fotodokumentace tak, jak můžeme konkrétně vidět u dvou odběrných míst níže.

Jak je patrné fotodokumentace, tak značná část instalovaných vodoměrů je umístěna ve sklepech a šachtách. To může mít vliv na kvalitu komunikace samotných zařízení. V rámci instalace, a i následného vyhodnocení kvality síťového provozu, byla pro provoz odečtových zařízení zvolena nízkoenergetická síť LoRaWAN. Kvalita přenosu je hodnocena tzv. IoT indexem, který počítá jak s počty odeslaných, tak i přijatých dat. Ten je vyhodnocován vždy pro každé jednotlivé zařízení, ale i souhrnně v aplikaci SMG Client. Souhrnný IoT.index všech instalovaných zařízení fungujících v síti LoRaWAN je 94,3%.

Data jsou ukládána v aplikaci SMG Client, kde je vedle základní evidence a správy odečtových míst možné i nastavovat a vyhodnocovat alarmové události. Primárně se jedná o události týkající se úniku vody nebo havárií, neobvyklé spotřeby a dále pak alarmy poklesu teploty s ohrožením zámrazu nebo zatopení. Na základě těchto informací, je možné minimalizovat ztráty vody a předcházet nastalým událostem, které se vyskytují v případě jednoročních odečtů dat z vodoměrů. Jako další rozvojovou oblastí je poté dostupnost naměřených dat přímo obyvatelům obce. Tento typ služby začíná být trendem jak v segmentu vodárenství, tak i v případě dalších segmentů energií, jako je plyn nebo elektřina.

 

 

Obec Předmíř

Obec Předmíř se nachází v severozápadní části Jihočeského kraje, na pomezí kraje Jihočeského, Plzeňského a Středočeského. Severní území obce těsně přiléhá k Brdskému pohoří. Obec tvoří čtyři místní části - Předmíř, Metly, Řiště a Zámlyní. Celková katastrální výměra obce je 1060 ha s počtem obyvatel 317.

 

Ing. Pavel Provazník, IoT.water

Články na podobné téma
České radiokomunikace využívají efektivní IoT brány od společnosti Tektelic

České radiokomunikace využívají efektivní IoT brány od společnosti Tektelic

Internet věcí je stále více přítomnou technologií, na jejímž budování se v ČR podílejí České radiokomunikace. Pro rozvoj své sítě si vybírají ta nejefektivnější zařízení, několik let jsou to…
2022-05-17
Videokonference:  IoT pro chytré aneb úspěšná implementace

Videokonference: IoT pro chytré aneb úspěšná implementace

Na konferenci IoT pro chytré aneb úspěšná implementace se diváci seznámili hned s několika projekty, kde internet věcí šetří čas a peníze a přináší cenná data v oblastech, kde nebyla nikdy…
2021-04-09
Spolehlivá IoT infrastruktura + všestranný IoT integrátor = opravdový přínos pro firmy

Spolehlivá IoT infrastruktura + všestranný IoT integrátor = opravdový přínos pro firmy

Kvalitní IoT řešení vznikne samozřejmě jen za určitých podmínek. Rozhodně se neobejde bez spolehlivé a dostupné infrastruktury a vhodně zvolených senzorů. O úroveň výš se ale dostanete, když…
2020-06-30