Dohled a vizualizace IoT pomocí PRTG Network Monitor

Dohled a vizualizace IoT pomocí PRTG Network Monitor

Kategorie řešení:

 • Služby pro IoT poskytovatele
 • Město, kraj, region, veřejná správa
 • Firmy a průmysl
 • Odečty a spotřeba
 • Agro a environment
 • Chytré budovy
 • Doprava a distribuce
 • Zdraví a sociální služby
 • Vzdělávání, výzkum a podpora podnikání

Vhodné pro:

 • osobní doprava (automobil, kolo..)
 • nemocnice
 • hrady a zámky
 • bezpečnost práce
 • aset tracking
 • predictive maintenance
 • facility management a kanceláře
 • dům seniorů
 • pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • domácnost
 • místní samospráva
 • úklidová firma
 • továrna
 • obchodní domy a retail
 • zábavní střediska
 • půjčovny vozidel a servisy
 • letiště a nádraží
 • svozové a úkolidové firmy
 • hotely a restaurace
 • doly a štěrkovny
 • vodní hospodářství
 • jiné

Uživatel IoT řešení:

IT AWACS Solutions

Lokalita:

celorepublikově

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, konzultace, poradenství, návrh řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele, Projektový management IoT dodávky, Servisní dohled, Servis a reklamace

Detail IoT řešení

Unikátní propojení postavené na rozšířeném monitorovacím nástroji. Jeden sofistikovaný monitorovací a dohledový systém pro celou infrastrukturu IoT! Obsáhne integraci IoT zařízení, Lan / Wan / Networking / Servery / Aplikační vrstvu. Vhodný pro stovky a tisíce zařízení. Multi uživatelský přístup. Možnost vytvořit vlastní Dashboardy, mapové vizualizace, jednoduchá integrace monitorovaných dat z jiných systémů, definice závislostí, propracované notifikace na libovolnou událost. Analytické vlastnosti neobvyklých událostí, Vhodné pro týmovou práci. Nezbytné pro SLA služby, mission critical řešení a provoz 365/24/7. Minimalizuje TCO náklady na IoT. Řešení nabízí jednu platformu jak pro EndUser tak pro Back-Office. Zajistíme kompletní dodávku, implementaci, technickou podporu, školení, customizaci a analytickou podporu při nasazení. Více jak 10 let zkušeností v oblasti monitoringu.

Co se pomocí IoT měří:

Univerzální platforma pro integraci libovolného IoT zařízení a koncových senzorů. Snímají se a vyhodnocují jak životní hodnoty IoT zařízení jako např. stav baterie, změna GPS pozice, síla signálu, dostupnost, změna konektivity na jinou buňku LoRaWAN, dostupnost tak i hlavní snímané hodnoty, jako např. teploty, stavy elektroměrů/vodoměrů, ovzduší, světelnost, vzdálenosti a libovolné veličiny, které snímače poskytnou.

Příklad použití:

Zajišťujeme komplexní službu a dodávky a implementace nadstavbového řešení pro subjekty provozující IoT. Provedeme implementaci PRTG Network Monitoringu na server, vytvoříme a nakonfigurujeme správný dekodér pro konkrétní IoT zařízení daného typu a výrobce. Nic víc není potřeba, vše ostatní se vytváří v prostředí PRTG, které je nakonfiguruje podle účelu použití a zaměření.

Přínosy:

Unikátní propojení postavené na rozšířeném monitorovacím nástroji. Jeden sofistikovaný monitorovací a dohledový systém pro celou infrastrukturu IoT! Obsáhne integraci IoT zařízení, Lan / Wan / Networking / Servery / Aplikační vrstvu. Vhodný pro stovky a tisíce zařízení. Multi uživatelský přístup. Možnost vytvořit vlastní Dashboardy, mapové vizualizace, jednoduchá integrace monitorovaných dat z jiných systémů, definice závislostí, propracované notifikace na libovolnou událost. Analytické vlastnosti neobvyklých událostí, Vhodné pro týmovou práci. Nezbytné pro SLA služby, mission critical řešení a provoz 365/24/7. Minimalizuje TCO náklady na IoT. Řešení nabízí jednu platformu jak pro EndUser tak pro Back-Office. Zajistíme kompletní dodávku, implementaci, technickou podporu, školení, customizaci a analytickou podporu při nasazení. Více jak 10 let zkušeností v oblasti monitoringu. Naše řešení poskytuje vysokou přidanou hodnotu nad správou dat a IoT zařízení.

Další rozvoj:

Naše řešení pro IoT je platforma pro libovolnou integraci a implementaci rozmanitých zařízení a služeb a návaznou infrastrukturu. Obousměrné API rozhraní a otevřenost systému ho přímo předurčuje pro náročné nasazení s vysokou přidanou hodnotou pro monitorované systémy bez ohledu na výrobce nebo způsobu nasazení.

Kde všude se řešení hodí:

Je vhodné do všech prostředí, kde je IoT implementováno. Významně usnadňuje správu a nasazení. Monitoruje jak životní veličiny koncového IoT, tak návaznou infrastrukturu zákazníka nebo poskytovatele IoT služeb, a to na všech 7 OSI vrstvách. Vytváří tak komplexní obraz o správnosti fungování celé infrastruktury. Historická data a analýzy provozních dat poskytují dostatečný výhled pro plánovaní investic nebo servisní činnosti a významně tak šetří provozní a investiční náklady.

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Jedná se o pilotní nasazení.