15. 04. 2024 Téma: Průmysl a IIoT

S IoT je stavebnictví efektivnější i bezpečnější

Díky senzorům a internetu věcí můžeme získávat celou řadu důležitých dat, která do stavebnictví přinášejí větší bezpečnost i mnoho dalších výhod. Navíc se toto odvětví díky přesným datům zlevňuje. 

S internetem věcí se mění široká škála oborů lidských činností, včetně těch, které považujeme za tradiční. Patří sem i stavebnictví

S IoT je stavebnictví efektivnější i bezpečnější

Senzory a IoT lze využít pro zisk cenných dat o stavu budov a konstrukcí, které technologie monitorují kontinuálně. Umožňují také stanovit diagnostiku stavebních konstrukcí a zároveň na základě analýzy předpovídat vývoj poškozeníplánovat údržbu staveb.

Internet věcí ale můžeme využít i v mnoha dalších oblastech. Díky senzorům lze zabezpečit prostor staveniště, sledovat stav strojů a předcházet jejich poškození nebo monitorovat tok energií a zabránit jejich plýtvání. Tato technologie nezatěžuje rozpočet a zároveň ji lze nasadit kdekoliv, tedy i na odlehlých staveništích.

O čem tedy dnes bude řeč:

  1. Monitoring stavebních konstrukcí pomocí IoT senzorů

  2. IoT umožňuje sledování a hlídání techniky v reálném čase

  3. Internet věcí a monitoring tvrdnutí betonu

  4. Zabezpečení staveniště a materiálu

  5. Stále aktuální mapa staveniště díky senzorům

  6. Monitoring vlhkosti dřevěných konstrukcí

Monitoring stavebních konstrukcí

Mezi hlavní výhody monitoringu stavebních konstrukcí patří včasné varování před selháním konstrukce a snížení výdajů na opravy a údržbu. Díky včasnému odhalení závad jsou opravy také méně časově náročné.

Systém umožňuje lokalizovat poruchy a získává cenná data pro stavitele a výrobce stavebních materiálů. Tyto údaje lze nadále využít pro zlepšení stavebních postupůvylepšování produktů.

S informacemi, které poskytují moderní technologie, správci budov nemusí provádět údržbu v určité frekvenci, ale až tehdy, kdy je to skutečně třeba. Plánuje se podle reálných potřeb konstrukce. Tím se práce správců zefektivňuje a údržba budov zlevňuje.

Internet věcí nepředstavuje žádný dodatečný vysoký náklad, protože sítě výrazně zlevňují a zrychlují realizaci monitorovacích systémů, jelikož odpadá nutnost nákladné instalace kabelů a drahá údržba kabelové sítě.

Stavby jsou díky využívání dat také bezpečnější, neboť včasné odhalení poruch a závad zabraňuje selhání konstrukce.


Tři ukázky toho, jak IoT pomůže na staveništi. Zdroj: Supplyframe

IoT umožňuje sledování a hlídání techniky v reálném čase

Ve stavebnictví je zapotřebí velké množství strojů a techniky, která je velmi nákladná a kterou je jistě dobré neustále kontrolovat. Internet věcí může poskytnout dokonalý přehled o tom, kde se který stroj právě nachází. Pomocí GPS senzorů je možné například sledovat polohu jednotlivých vozidel i dalších využívaných přístrojů. Lze tak odhalit, zda nebyl stroj využíván na jinou činnost, než byla plánovaná, a odhalit zneužívání.

Internet věcí dále umí generovat a předávat data o výkonnosti techniky. S takovými daty lze stroje využívat efektivněji.

Moderní technologie včas odhalí poruchu a umožní rychlejší opravu. Senzory připojené do internetu věcí mohou sledovat například vibrace nebo teplotu uvnitř strojů a jejich výkyvy, které správce upozorní na to, že by se mělo dané zařízení odeslat do servisu.

Prediktivní údržba místo reaktivní snižuje náklady, protože se problémům předchází, místo aby se řešily až poté, co nastanou. To zabraňuje časovým prostojům při neočekávané závadě, umožňuje lépe plánovat nákup náhradních dílů a při takovéto péči se také prodlužuje životnost strojů.

Internet věcí a monitoring tvrdnutí betonu

Ve stavebním procesu může nastat mnoho různých prostojů. K jednomu z nich dochází tehdy, když se čeká na zatvrdnutí nejčastějšího stavebního pojiva – betonu.


Ilustrační foto

Při použití teplotních senzorů připojených do internetu věcí, které jsou do betonu zabudované už při odlévání, lze získávat cenné údaje o tvrdnutí automaticky a není třeba provádět zkoušku. Senzory sledují stav betonu a v reálném čase posílají data do cloudu, kde jsou k dispozici pro celý tým, který tak může další stavební práce plánovat i na dálku na základě konkrétních dat.

Zabezpečení staveniště

Staveniště bývají často cílem zvědavců, vandalů a zlodějů. Stavební materiál a nástroje bývají často ponechány na místě prakticky bez zabezpečení, ačkoli je lze velmi snadno zpeněžit. S pomocí IoT je možné staveniště zabezpečit a o pohybu na něm získávat informace dvacet čtyři hodin denně. Díky kamerovému systému a senzorům pohybu lze staveniště velmi účinně ochránit před jakýmkoliv nenechavcem.


Ilustrační foto

Stále aktuální mapa staveniště díky senzorům

Staveniště je místo, které se velmi často a velmi dynamicky proměňuje a průběžně se mění i okolní podmínky. Senzory internetu věcí mohou pomoci s neustálou aktualizací mapy prostoru. Ta slouží k tomu, aby měli pracovníci lepší přehled o bezpečných a rizikových zónách. Dozvědí se, kde probíhá jaká aktivita, připojí se ke sledování vývoje projektu a společnému plánování dalších postupů. Tím se zvyšuje efektivita práce a hlavně se zvyšuje bezpečnost pracovníků.

Zároveň technologie umožňují přesnější inventarizaci. Veškerá dostupná data mohou podat o stavbě lepší a ucelenější obrázek, což může být užitečné při pozdějších reklamacích.

Monitoring vlhkosti dřevěných konstrukcí

Největší problémy pro dřevostavby představují atmosférická korozenapadení dřevokazným hmyzem a houbami. Bohužel často dochází k oběma procesům současně.

Dřevo vlhne, jestliže v domě nejsou utěsněné rozvody vody nebo je stavba špatně odvětrávaná a uvnitř se sráží voda. Pokud se na tento problém přijde až v okamžiku, kdy už je dřevo napadené houbou, bývá už pozdě a záchrana je velmi drahá a složitá. Proto je vhodné těmto problémům předcházet.

Díky internetu věcí a připojeným senzorům pro sledování vlhkosti lze potřebné informace získávat včas. Potom stačí odstranit pouze malou závadu například v netěsnosti rozvodů vody a není třeba přistupovat k nelehké a někdy dokonce ztracené sanaci dřeva.

Souvisí vaše podnikání se stavebnictvím? Zjistěte, jak právě vám může technologie IoT pomoct

Obor, který je tak spjat s technologiemi všeho druhu, jako je právě stavebnictví, může internet věcí rozhodně využívat naplno.

Zeptejte se IoT specialisty

Články na podobné téma
Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Podívejte se na přehled 5 klíčových trendů IIoT pro rok 2024, které formují budoucnost výroby – od konektivity po optimalizaci spotřeby energie. Zjistěte, jak technologie mění průmysl a co nás čeká v…
2024-03-25
Internet věcí je (i) v módě

Internet věcí je (i) v módě

Móda – to je tradiční kreativní odvětví, kde bychom nejspíš velké změny neočekávali. Nicméně i v této branži hlásí nástup moderní technologie. Díky IoT se z běžného oblečení mohou stát funkční…
2024-03-24
Senzory. Data. Odpady. S IoT je vše efektivnější

Senzory. Data. Odpady. S IoT je vše efektivnější

Nakládání s komunálním odpadem je u nás stále problematické. Spaloven odpadu je málo a budovat nové není snadné. A tak se odpad hlavně skládkuje. Pomoci by mohl internet věcí, který uživatele…
2024-02-28