24. 02. 2021 Téma: Ostatní

Záplavy a povodně? Internet věcí varuje včas a ochrání majetek

Záplavy způsobují každoročně obrovské škody, které jdou celosvětově do stamiliard. Odvrátit je bohužel neumíme, ale můžeme se na ně včas připravit. Díky inteligentním senzorům a široce dostupné síti Internetu věcí.

Záplavy a povodně? Internet věcí varuje včas a ochrání majetek

Systém senzorů povodně neodvrátí, ale škody minimalizuje 

Letošní rok byl na sníh bohatý, a to i v nížinách. Jak si ho užívaly děti díky zimním radovánkám, tak způsoboval vrásky těm, kdo bydlí kolem vody. Bylo totiž jasné, že sníh odtaje, steče do potoků a řek, které nemusí veškerou vodu pojmout a rozvodní se. A to může přinést nedozírné škody všem těm, kdo kolem vodních toků bydlí, nebo mají své provozovny.

Vodu bohužel nelze svést jinam a nechat ji téct tam, kde nenapáchá škody. Pokud se ale na její příchod připravíme, lze ochránit drahý majetek a škody stlačit na minimum. A k tomu nám mohou pomoci také internet věcí (IoT). Díky IoT totiž můžeme včas získat velmi důležité informace a majetek zabezpečit.

IoT senzory hlídají neustále a spolehlivě

Povodně jsou patrně nejběžnější přírodní katastrofou. Nemají přesnou periodicitu, ale s velkou jistotou lze odhadnout, že v určité lokalitě přijdou. Naše území je zároveň poměrně hustě zastavěné a je nemožné se blízkosti vodních toků vyhnout. Ostatně ty největší povodně ukázaly, že není chráněné ani stavení, které se nachází od řeky několik kilometrů. Proto se ukazuje jako účinná pomoc získat včas informace o hrozící povodni, na kterou lze reagovat.

Detektor úniku vody od společnosti REX SERVICES
Detektor úniku vody od společnosti REX SERVICES

Ve zprávách, které informují o záplavách, můžeme často vídat starostu obce, který hlídá hladinu místního potoka měřidlem, a to po celý den a noc a obává se, aby hladina nestoupla přes určitou mez. Všechnu tuto aktivitu by si přitom starosta mohl ušetřit, kdyby do koryta vodního toku instaloval chytré senzory, které hladinu hlídají automaticky a neustále.

Spočítá, jak rychle bude oblast zaplavena

Povodně hrozí po celém světě. V Evropské unii způsobí každoročně obrovské škody. Ve Velké Británii vznikl již před několika lety projekt UrbanFlood, ve kterém byly vyvinuty senzory a související technologie, které mají za úkol sledovat povodňové hráze a vydat včasná varování, pokud hrozí jejich protržení.

Podzemní senzory monitorují stav hrází a jakékoliv změny hladiny vody, ale i další faktory, jako je teplota, vlhkost či pohyby země. Informace následně vyhodnotí modelovací software, který může v případě problémů vydat výstrahu. Software dokáže vypočítat, jak rychle bude oblast zaplavena, dojde-li k protržení přehrady, a dokonce i navrhnout nejlepší způsob evakuace obyvatel do bezpečí.

Evropská unie dala také najevo, že právě moderní technologie jsou cestou, jak tyto přírodní škody minimalizovat: „EU i nadále investuje do výzkumu a inovací prevence povodní a jejich krizového managementu. Naší snahou je pomoci vládám v přijímání odpovídajících a koordinovaných opatření, jež sníží rizika a ochrání jejich občany,uvedla evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová.

Včasná reakce

Pokud obec instaluje na inkriminovaná místa senzory napojené do internetu věcí, získá mnoho důležitých informací s předstihem, a hlavně možnost včas zareagovat. Senzory jsou napájené z baterie a vydrží dlouhé roky (internet věcí využívá nízkoenergetické technologie jako např. LoRaWAN) nízkoenergetická. V tom spočívá jejich obrovská výhoda oproti čidlům, která mají integrovanou SIM kartu od operátora.

Senzor detekce zaplavení vodou v 2D ploše od společnosti Alternetivo
Senzor detekce zaplavení vodou v 2D ploše od společnosti Alternetivo. Zdroj: Alternetivo

Dopředu lze stanovit, kdy a koho mají čidla varovat. Notifikaci pak pošlou telefonem, SMS zprávou, nebo e-mailem dopředu stanovému okruhu osob. Zmiňovaná čidla nejsou závislá na pokrytí signálem mobilního operátora, takže je lze instalovat i v odlehlých lokalitách. To je pro systém varování před záplavami nebo povodněmi klíčová vlastnost. Díky včasnému hlášení lze varovat všechny majitele objektů v okolí a podniknout patřičné kroky.

Ochrání i domovy

Záplavová a povodňová čidla jako např. vodní a pohybové čidlo Senzoor Aqua si nemusí instalovat pouze obce, ale kterýkoliv majitel objektu, který se nachází v dotčené oblasti. Právě bleskové povodně mohou majitele domů potrápit nejvíce, navíc jde při nich opravdu o minuty. Tok, který ještě před pár hodinami vypadal mírumilovně, se může během chvíle rozzuřit a napáchat nedozírné škody, při kterých nemusí jít pouze o majetek, ale i o životy.

Vodní a pohybové čidlo od společnosti Senzoor
Vodní a pohybové čidlo od společnosti Senzoor

Vhodným řešením je tedy instalace protipovodňových senzorů například ve sklepích objektů, aby včas varovaly před nebezpečím. Majitelé objektů poblíž toků často v noci nespí, neboť hlídkují, zda se neblíží potopa. Často pochopitelně zbytečně. Díky čidlům mohou s klidem ulehnout a odpočinout si, protože se mohou spolehnout na včasné hlášení nebezpečí. Pokud se nalézá objekt v místě, kde jsou záplavy a povodně časté, je na zvážení také instalace senzorů vlhkosti, díky kterým lze posoudit stav vlhkosti v místnostech a reagovat na vznikající plíseň, která může mít pro objekt nedozírné následky.

Levnější pojistka díky Iot

Většina majitelů domů má svůj majetek pojištěný. Záplavy a povodně jsou přitom nejběžnějším důvodem, proč se má pojistné plnění vyplácet. V zájmu pojišťovny je pochopitelně krytí co nejmenší možné škody. Pokud se pojištěný majetek před přírodní katastrofou včas ochrání, vzniknou menší škody. A právě na to slyší i tak tradiční instituce, jako jsou pojišťovny. Vědí, že je v jejich zájmu, aby pojistníkovi vznikla co nejmenší škoda. A toho lze dosáhnout tak, že má pojistník adekvátní informace.

Díky chytrým senzorům a internetu věcí takové informace může získat kdokoliv. Čidla stále zlevňují, navíc některé pojišťovny samy nabízí čidla, která včas detekují povodně a záplavy. Pro všechny zúčastněné strany jde o výhodnou situaci. Pojistník včas ochrání svůj majetek a pojišťovny nemusejí vyplácet pojistné plnění. Právě proto nabízejí nejenom čidla zdarma, ale také levnější pojistku domu.

Zajímají vás protipovodňová a protizáplavová řešení postavená na IoT

Nechte si představit možnosti a doporučit systém od odborníků z praxe.

Proberte to se specialistou

Články na podobné téma
Využijte IoT pro efektivní ESG

Využijte IoT pro efektivní ESG

Pro investory, vedení firem, ale i pro širokou veřejnost je zodpovědný a udržitelný přístup k obchodu a výrobě stále důležitější. V současnosti zahajují společnosti po celém světě ambiciózní…
2024-05-17
6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

Internet věcí je technologie, která nám už řadu let v mnoha odhledech usnadňuje život. I tato technologie se neustále vyvíjí, a tak je dobré poznat zásadní novinky. Seznámíte se s nimi na…
2023-12-28
Jak IoT pomáhá klientům i bankám

Jak IoT pomáhá klientům i bankám

Internet věcí proniká i do tak tradičního odvětví, jakým je právě bankovnictví. Díky této technologii je bankovnictví bezpečnější, pro zákazníky přívětivější, efektivnější a snižuje náklady.
2023-10-25