28. 02. 2023 Téma: Ostatní

Způsobí revoluci v energetice chytré elektroměry?

Trh s energiemi potkalo minulý rok zemětřesení. Ceny vystřelily do nevídaných hodnot. Všechna zažitá pravidla přestala platit a výhodu měl ten, kdo se dokázal dobře orientovat. Ještě nedávno mnozí považoali za výhodné tzv. spotové tarify
Způsobí revoluci v energetice chytré elektroměry?

Ty si ale nemůžete objednat, pokud nemáte chytré měření elektřiny. A právě v oblasti chytrého měření se otevírá velká příležitost pro dodavatele IoT řešení pro odečty a měření spotřeby.

Heslem zítřka jsou dálkové odečty

Měření spotřeby elektřiny v České republice doposud probíhá podobně jako před dvaceti lety. Odběrné místo navštíví pověřená osoba, která vizuálně zkontroluje elektroměr a zapíše jeho stav.

Případně se odpovědná osoba dostaví do bytového domu a stav odečte přes dveře. To je pochopitelně náročné na čas a prostředky. Navíc jde o měření nedokonalé, které se provádí jen jednou za rok, což je většinou málo.

Přitom už dnes je možnost měřit spotřebu elektřiny mnohem jednodušeji. Na dálku, odkudkoliv a kdykoliv. Tzv. průběhové měření umožňuje znát spotřebu v kterýkoliv okamžik. Stav může mít v aplikaci k dispozici nejen distributor nebo dodavatel elektřiny, ale také zákazník. Mimo jiné tak získává jedinečný nástroj, s kterým dokáže optimalizovat spotřebu.

Změny na trhu s elektřinou

Protože elektřina v roce 2022 prudce podražila, přistoupila vláda k bezprecedentnímu kroku a zastropovala ceny elektřiny a plynu. To znamená, že nikdo nebude platit více než 6 Kč včetně DPH za kilowatthodinu silové elektřiny bez distribučních poplatků a dalších daní.

S roustoucími cenami elektřiny pomáhají bojovat chytré IoT senzory a elektroměry.
Ilustrační foto

Souběžně se v roce 2022 začala věnovat pozornost tzv. spotovým tarifům. Bylo přitom zajímavé, jak se pohled na ně měnil. Spotový tarif je takový, který nese pro dodavatele elektřiny to nejmenší riziko. Zákazník totiž vždy platí burzovní ceny plus marži pro dodavatele. Dříve skýtaly tyto tarify pro zákazníka nebezpečí, neboť cena na burze je značně volatilní. Zatímco v jednu chvíli se vyšvihne na několikanásobek, v jiném okamžiku naopak spadne prudce dolů.

V ideálním případě by měl zákazník v okamžiku vysokých cen elektřinu přestat odebírat a dodávku znovu obnovit v okamžiku, kdy cena klesne. To je ale pro běžné zákazníky zcela nemožné. Jednak je velmi obtížné sledovat neustále cenu na burze, dále je těžké podle aktuální ceny ovlivňovat svou spotřebu.

Spotové tarify jen s průběhovým měřením

Po zavedení stropů pro ceny elektřiny ale odpadlo nebezpečí, že bude zákazník hradit vysoké ceny způsobené nenadálými výkyvy na burze. Proto se k nim začala obracet pozornost veřejnosti. Zjednodušeně řečeno – se spotovým tarifem vás před nenadálou vysokou cenou elektřiny chránil vládou zavedený cenový strop. A pokud byla cena na burze výhodnější, platili jste méně. Jednalo se tedy o jednu z mála možností, jak si zajistit levnější elektřinu.

Zakročil však stát, který vše nad cenový strop musí dodavatelům elektřiny kompenzovat. Spotový tarif tak může využívat jen ten, kdo disponuje průběhovým měřením spotřeby elektřiny, tj. takovým, které poskytuje přesná data o spotřebě v kteroukoliv hodinu.

Doposud se totiž pro účtování spotových tarifů využívalo měření na základě uživatelského vzorce, při kterém je jedno, kolik kdo doopravdy elektřiny odebral. Průběžné měření zatím využívají především zákazníci s fotovoltaikou, kteří takto mohou měřit, kolik elektřiny do sítě dodají.

Jaká je budoucnost chytrého měření?

Ačkoliv dnes už pro chytré měření existují technologie využívající IoT, distributoři s instalací chytrých elektroměrů nijak nepospíchají. Oznámili, zatím jen to, že k výměně elektroměrů za chytré dojde. Začne se odběrateli s největší spotřebou, ale až v roce 2024.

Běžné domácnosti by tyto elektroměry měly mít až za tři roky.

O chytrý elektroměr si můžete zažádat u distributora. Ten elektřinu neprodává, jen ji "dopravuje" k odběrateli. Nebude to ale zadarmo. Například společnosti ČEZ zaplatíte 4 600 Kč za instalaci a dalších 3 100 Kč za provoz. PRE požaduje měsíční poplatek 1 000 Kč. To je pochopitelně pro naprostou většinu zákazníků naprosto nevýhodné. Distributoři se zároveň zaklínají tím, že chytré elektroměry jsou v současné době nedostupné zboží, což jejich instalaci ještě zpomalí.

Dostupná řešení na bázi IoT

Přitom řešení, která nabízí chytré a okamžité měření spotřeby na dálku, je na českém trhu dost. Jde o senzory, které se připojí ke stávajícímu elektroměru a během určitého intervalu, který je pro hlídání spotřeby zcela dostatečný, odesílají zprávu o aktuálním stavu.

Senzor Elliot od VisionQ pro elektroměry s optickým rozhraním


Senzor ElIoT od VisionQ. Stačí ho jen "připnout" na elektroměr. Foto: VisionQ.cz s.r.o.

Data z nich jsou spolehlivá, odesílají se do cloudu, kde se dále zpracovávají a jsou dispozici uživatelům například v mobilní aplikaci.

Spotřebu můžete sledovat i v mobilní aplikaci
Náhled do mobilní aplikace pro zjišťování stavu spotřeby. Zdroj: VisionQ

Náklady na provoz těchto efektivních IoT řešení jsou mnohem nižší, než uvádí distributoři pro svá zařízení. V současné době si je může pořídit každý, koho zajímá okamžitý stav spotřeby a chce díky tomu šetřit elektřinu. Současný stav by bylo možné řešit například vyhláškou, kdy by za tato zařízení nesl odpovědnost dodavatel místo distributora.

Ačkoliv se trh s energetikou stále mění a spotové tarify nejsou aktuálně zdaleka tak výhodné, jako tomu bylo ještě před pár měsíci, zákazník by tak získal důležitá data o spotřebě a díky tomu by ji mohl řídit. Zcela by tak odpadlo nepříjemné překvapení, které mnozí zákazníci zažívají, když jednou za rok obdrží vyúčtování za elektřinu. Dodavatel by díky stejným datům mohl zákazníkovi upravovat zálohy, které mohou být v současné době nepřiměřeně vysoké.

Zjistěte víc o chytrém měření spotřeby energií

Články na podobné téma
Právo a internet věcí: Jak je Česká republika připravena?

Právo a internet věcí: Jak je Česká republika připravena?

Internet věcí (IoT) představuje revoluci v propojení každodenních zařízení s internetem, což přináší nejen obrovské možnosti, ale také nové výzvy, zejména v oblasti kybernetické…
2024-06-26
Využijte IoT pro efektivní ESG

Využijte IoT pro efektivní ESG

Pro investory, vedení firem, ale i pro širokou veřejnost je zodpovědný a udržitelný přístup k obchodu a výrobě stále důležitější. V současnosti zahajují společnosti po celém světě ambiciózní…
2024-05-17
6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

Internet věcí je technologie, která nám už řadu let v mnoha odhledech usnadňuje život. I tato technologie se neustále vyvíjí, a tak je dobré poznat zásadní novinky. Seznámíte se s nimi na…
2023-12-28