09. 07. 2021 Téma: Zdraví a sociální služby

Skladování léčiv - optimální podmínky ohlídá internet věcí

Vakcína proti covidu je jedním z nejaktuálnějších témat dneška. Díky tomu se dostal do povědomí širší veřejnosti fakt, že skladování vakcín a léčiv obecně není triviální disciplína. Podmínky, ze kterých se musí léčiva uchovávat, bývají povětšinou naprosto pregnantní. Nejen, že IoT pomáhá podmínky hlídat, na tomto poli dokonce zcela mění „pravidla hry“.

Skladování léčiv - optimální podmínky ohlídá internet věcí

Očkování proti covidu je jedním z nejaktuálnějších témat dneška. Lidé se nepřestávají zajímat také o to, kterou vakcínou budou očkováni a součástí zpravodajství o těchto vakcínách je také informace o tom, za jakých podmínek se musí léčiva uchovávat. Ty jsou zcela pregnantní. K jejich udržení pomůže zcela zásadně internet věcí.

Exaktní podmínky, které hlídá SÚKL

Pro skladování léků, léčivých prostředků a dalších zdravotnických materiálů platí velmi přísné podmínky. Jde o normy, které stanovuje jednak Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a také Ministerstvo zdravotnictví.

Konkrétní podmínky pak pochopitelně stanovuje výrobce léčiv. Díky monitorování podmínek při uskladnění se nestane, že by léčiva byla neúčinná, méně účinná nebo dokonce škodlivá. Jak ukázalo právě probíhající očkování proti nemoci covid, pro každou vakcínu jsou třeba např. zcela jiné teplotní podmínky pro jejich uchování. Některé z nich je nutné uchovávat za extrémních podmínek.

Normy se neustále zpřísňují, důraz se klade na naprosto přesné dodržení stanovených podmínek, jakákoliv odchylka se netoleruje. Léčiva lze skladovat jen v prostorách k tomu určených, což jsou zásadně nebytové prostory, kde je možné díky nejrůznější technice dodržet celou řadu podmínek, které přísně sleduje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Např. data o teplotě při skladování je třeba uchovávat a na požádání ústavu doložit.

Teplotu při uskladnění léků ohlídá IoT senzor, který funguje ipři teplotách hluboko pod nulou
Ilustrační foto

Náročné skladování léků

Podívejme se nejprve do minulosti - jak se skladovaly léky dříve. Při přepravě léčiv do místa určení nese za jejich skladování odpovědnost distributor. Ten přitom náklady na toto správné skladování nemůže promítnout do ceny léčiv, neboť ta se řeší lékovou vyhláškou a je centrálně stanovená.

Přitom je třeba dodržovat celou řadu hygienických a teplotních požadavků. V současné době mnoho distributorů při přepravě využívá ke sledování teploty léčiv čidla a vyspělé technologie, bohužel data jsou velmi často od sebe oddělená a pro další článek v dodavatelském řetězci je obtížné navázat. Během dodavatelského procesu se archivují záznamy z čidel o teplotě léčiva během přepravy, ale databáze z každé fáze distribuce jsou zatím oddělené a informace z různých zdrojů je komplikované spojit dohromady.

Jak může pomoct internet věcí?

Na trhu je dnes nepřeberná škála nejrůznějších senzorů a čidel, která dokážou průběžně monitorovat nejen teplotu, ale také spoustu dalších veličin jako např. vlhkost, tlak, otřesy nebo chemické látky ve vzduchu. Díky tomu lze získat neustálý přehled o tom, v jakých podmínkách léky jsou. Při propojení se sofistikovanějším systémem lze nastavit např. alarm, když se podmínky změní. A data ze senzorů je možné pohodlně ukládat, archivovat a kdykoliv se k nim vrátit, když je potřeba.

Je třeba také zmínit, že v nemocnicích, či v ordinacích není snadné budovat jakoukoliv kabeláž. To je jedna z neoddiskutovatelných výhod IoT řešení. To je totiž zásadně bezdrátové, což výrazně usnadňuje nasazení.

Jednotlivé komponenty nepotřebují napájení ze sítě, ale vzhledem k využívané síti jsou nízkoenergetické, takže postačí dobíjení z baterie. Ty postačí až na několik let. O tom, že se životnost baterie chýlí ke konci, se uživatel může informovat například v aplikaci, kde se mu včas dostane upozornění.

Řešení Medica Watch

Příkladem, jak všechny tyto podmínky dodržet bez extrémně náročné, a ne stoprocentně spolehlivé kontroly člověkem, je řešení Medica Watch od Českých radiokomunikací. Řešení je určené všem, kdo skladují léčiva – tedy nemocnicím, lékárnám, ordinacím, dalším zdravotnickým zařízením, ale třeba i zvěrolékařům.

Pro řešení je stěžejní sledování dvou základních veličin: teploty a vlhkosti. Tato služba využívá síť internetu věcí LoRaWAN. Zahrnuje centrální jednotku, ze které jsou vstupy na externí kalibrované sondy. Součástí řešení je dále bezdrátový teploměr s externími sondami, díky kterému se průběžně měří teplota léčiv.

Takto lze měřit teplotu v lednicích, místnostech, komorách, chladících boxech, všude, kde se skladují léčiva, která podléhají vyhlášce o skladování od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Jak MEDICA WATCH funguje
Zroj: MEDICA WATCH & CRA

Data z čidla teploměru se odesílají prostřednictvím sítě LoRaWAN do cloudu, kde se automaticky zpracovávají, a uživatel si je může zobrazit v přehledné aplikaci. Údaje o teplotě a vlhkosti při skladování léčiv si lze zobrazit v aplikaci na grafech, které informují o historii stavu teplot, lze je také filtrovat podle data.

Pohodlné, rychlé a přesné reporty pro SÚKL

Z aplikace MEDICA WATCH lze generovat reporty, které mohou doložit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, že se s léčivy nakládalo správně. Aplikace totiž dokáže dát vědět, že se podmínky výrazně změnily (např. že teplota příliš stoupá nebo klesá). Pokud zdravotnické zařízení nedokáže nedoložit historii podmínek při skladování, riskuje vážné problémy či dokonce odebrání licence.

Aplikace pro zobrazení dat z IoT senzorů
Ukázka z aplikace. Zdroj: MEDIA WATCH

Další výhodou je, že lze určit a nastavit přístupová práva různých uživatelů, vést si evidenci sond na mapách a plánech budov.

Kalibrace jednou ročně

Pro teploměry používané pro měření teplot v prostředí, ve kterém se skladují tzv. termolabilní léky, platí přísná pravidla. Jde o velmi přesná zařízení, která musí být navíc pravidelně kalibrovaná.


Ukázka centrální jednotky DRAGINO a teplotního senzoru
Ukázka centrální jednotky DRAGINO a teplotního senzoru

Státní ústav pro kontrolu léčiv doporučuje tyto teploměry kalibrovat jednou za pět let. Díky službě Medica Watch se teploměry kalibrují automaticky, a to jednou ročně a akreditovanou laboratoří Scanlab. Teploměry jsou schopny měřit teplotu v rozmezí   -55 °C až +125 °C, z toho v rozsahu -10 °C až + 85 °C s přesností ±0,5 °C.

Zeptejte se na cokoliv ohledně využití IoT při skladování léčiv

Články na podobné téma
IoT pomáhá chránit ovzduší díky senzorové síti

IoT pomáhá chránit ovzduší díky senzorové síti

Problémy se znečištěním ovzduší mají jak města ta hlavně kvůli husté dopravě tak vesnice, které v zimě trpí následky spalování uhlí a pevného odpadu. Díky internetu věcí je možné kdekoliv…
2023-11-26
Jak IoT usnadní i péči o děti

Jak IoT usnadní i péči o děti

Výchova dětí, a péče o ty nejmenší především, může být pro rodiče stresující. Jak může v tomto období pomoct internet věcí? Už teď si mohou rodiče pořídit některá zařízení, díky kterým…
2023-09-26
I bazén může být chytrý. Díky IoT informuje o stavu vody nebo chrání před utonutím

I bazén může být chytrý. Díky IoT informuje o stavu vody nebo chrání před utonutím

Češi jsou milovníky bazénů. V péči o ně jim mohou výrazně pomoci zařízení na bázi internetu věcí. Podle statistik jsme třetí v Evropě, co se týká počtu bazénů na tisíc obyvatel. Nemáme moře,…
2021-06-22