21. 01. 2022 Téma: Smart city

Praha udělá další krok k lepšímu ovzduší, automaticky odhalí špatné výfuky aut

Zamořují auta ovzduší? Podle průzkumů ano. Zejména města s hustým provozem proto chtějí nadměrnému znečišťování zabránit. České Radiokomunikace (CRA) nyní spolu s přední českou technickou univerzitou Českým vysokým učením technickým v Praze, fakultou strojní (ČVUT FS) a dalšími odbornými partnery vyvinou a dodají hlavnímu městu Praha řešení pro detekci vozidel s nadměrnými emisemi pevných částic. To umožní odhalit a postihovat majitele vozidel, která nemají funkční filtr pevných částic. 

Praha udělá další krok k lepšímu ovzduší, automaticky odhalí špatné výfuky aut

České Radiokomunikace budou realizovat komplexní inovační projekt detekující automobily s nefunkčním nebo odmontovaným filtrem pevných částic, a to ve spolupráci s profesionály napříč partnerským ekosystémem od akademických pracovníků v technické oblasti, IT specialistů až po konzultanty na legislativní procesy. Pro CRA jde o výjimečnou událost v rámci rozvoje IoT (Internet of Things - internetu věcí), konceptu Smart City a rozvoje produktových řešení v oblasti umělé inteligence. 
„Životní prostředí je oblastí, ve které chceme být velmi aktivní. Využití moderních technologií pro ochranu ovzduší pomůže hlavnímu městu Praha efektivně identifikovat ty, kdo ho svými vozidly poškozují,“ říká generální ředitel CRA Vít Vážan, „Spolu s renomovanými partnery v čele s ČVUT FS přinášíme Praze inovativní řešení založené na digitalizaci a využití umělé inteligence. To je směr, který je perspektivní a ve kterém jsme připraveni spolupracovat i s dalšími městy a institucemi,“ doplňuje Vít Vážan.
S ohledem na zadavatelem definované požadavky a stávající stav vědeckého poznání CRA spolu s partnery vyvinou zařízení pro detekci přítomnosti částic pro detekci stacionární, mobilní a přenosnou. Koncept technologie detekce bude představovat unikátní modulární zařízení využívající nejmodernější způsob detekce jemných pevných částic a komunikačních technologií pro přenos získaných údajů o imisním faktoru hodnoceného vozidla, obrazových záznamů a dalších nezbytných funkcionalit. Data ze zařízení budou zpracovány v komplexní vizualizační a reportní platformě.
Přístroje mají zpočátku sloužit k prevenci a zjištění toho, kolik vozidel bez filtru pevných částic v metropoli jezdí. Výhledově je cílem propojit zařízení se systémy dopravní kontroly využívanými samosprávou a státem. Vozidla bude možné po zjištění závady odstavit a odeslat na STK nebo provést pomocí přístroje kontrolu přímo na místě, ale až po nutné úpravě legislativy.
„Připravovaný systém může díky své modularitě a komplexnosti významně přispět k získání informací o emisním chování vozidel ve skutečně reálném provozu. Výstupy tedy není nutné vnímat jako nástroj represe, ale spíš jako příležitost k poznání s přímou vazbou na kvalitu ovzduší ve vybraných lokalitách,“ vysvětlují Vojtěch Klír a Bohumil Mareš z Centra výzkumu udržitelné mobility při ČVUT FS (CVUM ČVUT FS).
Na celoevropské úrovni panuje shoda na tom, že emise z dopravy je zapotřebí v budoucnu snižovat. Praha patří mezi regiony s největším znečištěním ovzduší, většinou pocházejících z dopravy. Nyní jsou emise vozidel kontrolovány jenom při pravidelných technických kontrolách, což je nedostatečné. Ve velké míře ke znečistění ovzduší přispívají právě dieselové motory s nefunkčním nebo odmontovaným filtrem pevných částic, bez ohledu na stáří vozu. Zatímco u nových vozidel dochází k postupnému snižování množství škodlivých emisí. Vozidla již provozovaná ale nepodléhají tak striktním kontrolám emisního chování jako při jejich homologaci a představují problém pro životní prostředí a veřejné zdraví obyvatelstva. "Životní prostředí, ve kterém všichni společně žijeme, ovlivňujeme svým chováním každý z nás. CVUM ČVUT FS spolu s CRA nyní přináší konstruktivní inženýrský příspěvek, jak společnou péči zlepšit," dodává děkan ČVUT FS, profesor Michael Valášek.
Na vývoji systému se začne pracovat na začátku roku 2022, do ostrého provozu by měl být uveden ve druhé polovině roku 2023.
V souladu s hodnotami chtějí CRA nadále pokračovat s převáděním technologických trendů do inovativních infrastrukturních služeb, které našim partnerům a zákazníkům budou přinášet hodnotu.
Rozvíjení a budování kompetencí CRA v pokročilé datové analytice a propojování stávající infrastruktury, kterou má k dispozici hlavní město Praha, udávají jeden ze směrů, kterými bychom se jako společnost rádi ubírali. Zejména ve vývoji a kombinování technologií, které budou nástavbové pro daný projekt, jako kamerové systémy, zpracování obrazu v reálném čase, budování rozsáhlé knihovny dat, použití dronů pro dálkové měření vzdálenosti a mapování povrchů, a taky využití nástrojů umělé inteligence. Vše v souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů a s ohledem na kyberbezpečnost vyvíjeného řešení. 
V oblasti  IoT si CRA hodně slibují od vytváření datových modelů a digitálních dvojčat s možností aplikace v rozšířené realitě na vybraných a monitorovaných stanovištích v rámci projektu. Snahou CRA bude taky rozvíjet aktivity v predikci možných scénářů na základě intenzity provozu, podílu vozidel osobních, nákladních a užitkových, intenzitě a stavu dopravy v širším okolí Prahy a klimatických podmínkách. Zdravotní rizika spojené s emisním chováním motorových vozidel, ale taky okolního prostředí plánuje CRA konzultovat s odborníky na veřejné zdraví a s odborníky na respirační, ale i další onemocnění. 
CRA si od projektu slibují, že propojením dostupných dat pomůžou vylepšit kvalitu životů občanů hl. m. Prahy a chránit lépe jejich zdraví. CRA a hlavní město Praha doufají, že tímto krokem se posunou v rozvoji konceptu Smart city (chytrého města) a stanou se inspirací pro další města.

 

Zaujalo Vás toto téma a máte další otázky?

Poraďte se s odborníky CRA

Články na podobné téma
Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Úspora vody i snížení nákladů pro dodavatelské společnosti – to vše nabízí metoda chytrého měření spotřeby vody, kterou umožňují pokročilé vodoměry připojené k internetu věcí. 
2023-10-27
S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

Internet věcí si razí cestu všemi obory, školství a vzdělávání nevyjímaje. Pomoci může s přístupnějším učením i s efektivní správou školní administrativy. Díky IoT může být škola…
2023-09-22
Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Česko je zemí cyklistů. Kola milujeme a vyrážíme na ně co chvíli. V základu jde sice o prastarý vynález, ale ho lze důmyslně spojit se současnými technologiemi a získat tak větší…
2023-06-26