23. 10. 2020 Téma: Smart city

Chytrá města v době koronaviru. Jak pomáhají technologie v sociálním distancování?

O konceptu chytrých měst, které dokáží využívat data a moderní technologie skutečně naplno, se hovoří delší dobu. Jak se nyní ukazuje, pandemie by proces přechodu k chytrým městům mohla výrazně urychlit a posílit tak využívání řešení postavených na těch nejmodernějších technologiích, jako je například využití senzorů pro tzv. sociální distancování.                                                    

Chytrá města v době koronaviru. Jak pomáhají technologie v sociálním distancování?

Technologie se prosazují rychleji

Koronavirová pandemie je pro lidstvo obecně velmi nepříjemná. I ji lze ale v určitých oblastech využít coby příležitost. Pandemie v důsledku silně tlačila na zavádění moderních technologií, například mnoha firmami tak odmítaná práce z domova se stala normou. Současně roste tlak na zavádění moderních technologií do správy měst, tedy budování „smart cities“.

V těch se naplno využívá digitalizace. Města jsou spravována na základě mnoha přesných dat, která se získávají ze senzorů zapojených do internetu věcí. Jednou z oblastí, kde mohou chytré technologie pomoci, jsou informace o tom, kde se lidé nacházejí a jak se pohybují. A to je v dnešní době klíčové.      

Senzory zjistí počet lidí

O přesném chování viru ještě příliš poznatků nemáme, ale víme dobře, že se šíří díky vzájemnému a blízkému setkávání lidí. Čím blíže si jsou, tím je šance nákazy větší. Proto se hovoří o tzv. sociálním distancování, tedy dodržování rozestupů. Díky moderním technologiím, tedy chytrým senzorům a internetu věcí, lze získat informace o tom, kolika lidem se to daří. V době pandemie mohou senzory poskytovat opravdu cenné údaje o tom, kde se lidé shromažďují, v jakém množství, jak dlouho se spolu vidí a celou řadu dalších údajů. Například tým výzkumníků z univerzity v Newcastle dokázal zaznamenávat prostřednictvím senzorů pohybu a sdílených dat, které byly připojeny do internetu věcí, provoz dopravy, pohyb chodců, obsazenost parkovišť a pohyb autobusů. Tým zjistil, že pohyb lidí se opravdu velmi výrazně snížil. Ve srovnání s ročním průměrem totiž pokles pohyb chodců o 95 %, vozidla jezdila méně o 50 %. Senzory tedy umožnily detailní popis chování lidí a jejich sledování v čase. To ale není to jediné, v čem mohou chytré senzory v době koronakrize pomoci.

IoT sensory pomáhají při zjišťování počtu lidí na exponovaných místech
IoT sensory pomáhají při zjišťování počtu lidí na exponovaných místech. Ilustrační foto

Zabrání příliš velké návštěvě

Senzory totiž mohou chování lidí nejenom popisovat, ale také přímo řídit. Na trhu najdeme už několik různých produktů, které jsou vyvinuty právě k tomuto účelu. Na mnoha veřejných místech, jako jsou náměstí, letiště, nádraží, ale také v obchodech a restauracích je velmi důležitá informace o počtu lidí, kteří se zde pohybují. Tato informace může být dostupná okamžitě právě díky chytrému senzoru. Potom díky jednoduché aplikaci má uživatel okamžitý přehled o tom, kolik se v zóně právě pohybuje lidí. Senzory se instalují u vstupů na určité místo, kde budou přesně počítat příchozí a odchozí. Pokud aplikace sezná, že lidé nastavenou kapacitu překročili, vydá varování a návštěvníky nebo zákazníky je možné na množství omezit.

Donutí udržovat vzdálenost

Senzory mohou také monitorovat, zda lidé udržují bezpečné rozestupy a opět upozornit na ty, kteří toto ustanovení porušují. Toto multisenzorové řešení dokáže vytvářet mapy výskytu lidí. Jde o mapu hustoty výskytu lidí, díky které lze zjistit, kde jsou lidé nejčastěji nakumulováni. Díky mapě sociálního distancování se lze dozvědět, kde jsou lidé ve skupinkách nejvíce natěsno a poblíž jeden druhého. Toto řešení je velmi vhodné na velkých veřejných místech, kde není snadné mít přehled nad přítomnými.                                                                                                                                                                     

A co soukromí?

Jak je to s daty, která města takto získají? Jedná se totiž o hodně citlivá data, která monitorují svobodný prostor každého jednotlivce. Tato data lze nejenom komerčně využít, ale i zneužít a jejich využití by se mělo uplatnit pouze v mimořádné době a v takové podobě, kdy je zaručeno utajení jednotlivých osob. Data ve své anonymizované podobě mohou také sloužit sociologům, kteří se dozvědí více o chování skupin, ale také firmám, které mohou lépe poznat své zákazníky a naplánovat podle nich například marketingové akce. Vždy platí, že soukromí jednotlivce musí být ochráněno, což je možné pouze v zemích s demokratickou povahou. Všude jinde může jít o velmi silnou zbraň v rukou nepovolaného.

 

Zjistěte, jak IoT pomůže i u vás ve městě nebo v ve vaší provozovně

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                      

Články na podobné téma
S IoT ušetří na nákladech i školy nebo obchodní centra

S IoT ušetří na nákladech i školy nebo obchodní centra

S Ivanem Slukou ze společnosti FLEA jsme se nedávno bavili o tom, jak může internet věcí pomoci při kontrole spotřeby vody, a tak ušetřit nemalé peníze. Ušetřit se dá ale i sledováním spotřeby…
2021-04-27
Efektivní a důkladný úklid a dezinfekce veřejných míst s využitím IoT

Efektivní a důkladný úklid a dezinfekce veřejných míst s využitím IoT

S náročným úklidem veřejných prostor mohou významně napomoci technologie. Např. nejrůznější senzory a internet věcí mají v tomto ohledu co nabídnout, zejména v dnešní době, kdy se…
2021-03-19
Jak díky chytrému měření předcházet vodním haváriím a chránit majetek

Jak díky chytrému měření předcházet vodním haváriím a chránit majetek

Nechte se včas upozornit např. na úniky vody či vodní havárie. Tím ochráníte majetek před zničením a sebe před nepříjemným účtem za vodu. Společnost FLEA s.r.o. právě tím pomáhá firmám,…
2021-03-11