08. 11. 2019 Téma: Průmysl a IIoT

Průmysl potřebuje IIoT – v roce 2019 hrálo důležitou roli a jeho význam poroste strmě dál

V červenci 2019 provedla společnost IDC na německém trhu, se kterým je ten český do značné míry propojený, průzkum mezi pracovníky IT a manažery z 258 organizací s více než 100 zaměstnanci z různých průmyslových odvětví (procesně orientované výroby, energetiky, vodohospodářství a likvidace odpadu, obchodu, přepravy, logistiky a dopravy). Cílem bylo získat informace a názory na dosavadní využití IoT v průmyslu, pohled, plány do budoucna a vyhodnotit technologická rozhodnutí, výzvy, potíže i faktory úspěchu.

Průmysl potřebuje IIoT – v roce 2019 hrálo důležitou roli a jeho význam poroste strmě dál

Průmyslové podniky a firmy ze spřízněných odvětví jsou si vědomy potenciálu internetu věcí. A to i přesto, že při jeho praktickém využití vidí stále značné množství překážek, se kterými se musí vypořádat. 

V zavádění průmyslového IoT mají navrch výrobní podniky, ostatní branže jsou v těsném závěsu

Výsledky studie ukazují, že IoT projekty už do praxe zavedla více než každá čtvrtá (28 %) z oslovených firem z oblasti průmyslu a příbuzných odvětví. Pilotní projekty zpracovává v současnosti 15 % společností a spousta firem aktuálně plánuje nebo rozjíždí nové IoT projekty (47 %). 

Mezi jednotlivými odvětvími ale vznikají zřejmé rozdíly: výrobní společnosti (diskrétní a procesně orientovaná výroba) jsou při zavádění IoT řešení obzvlášť progresivní. 

Poskytovatelé a zpracovatelé jsou vysoko v nadprůměru často v pilotních fázích, zatímco každá druhá firma v oblasti obchodu se zatím věnuje analýzám, plánování a vyhodnocování. 

Dále IoT do praxe uvedly v současné době spíše velké firmy než ty střední a malé. Střední a malé podniky, které jsou v Německu i u nás opravdu významné, se ale podle všeho ve využívání internetu věcí do budoucna rozhodně nenechají zahanbit.

Hlavní hnací silou IIoT je optimalizace procesů a výroby, zákazník stojí až na druhém místě

Dva nejzásadnější důvody pro využití IoT, a tedy i zvýšení obchodních šancí do budoucna, jsou snížení nákladů (40 %) a zvýšení efektivity a produktivity interních procesů (35 %). 

Oslovit nové zákazníky chce pomocí IoT 27 % dotazovaných společností. Jen o málo víc než čtvrtina z dotazovaných společností (26 %) má v plánu prostřednictvím nových služeb založených na nasbíraných datech pomocí IoT technologie zlepšovat uživatelskou zkušenost.

IoT platformy používá 30 % firem a stále jich přibývá

K dosažení zmiňovaných cílů je ale zapotřebí nejprve shromáždit a zanalyzovat data. K tomu slouží IoT platforma

Tam, kde zpočátku firmám stačí vlastní řešení pro pilotní projekty, chybí při skutečné implementaci výkon a škálovatelnost profesionálních IoT platforem. Pro průmyslové podniky – a podle studie také pro 23 % dalších dotazovaných – je obzvlášť důležitá podpora co největšího množství koncových zařízení, protokolů a standardů. 

Studie IDC předpokládá se, že už v roce 2020 bude mít celosvětově 70 % firem, které se aktivně zabývají IoT, zavedenou některou z IoT platforem. Zároveň bude více než polovina uživatelů zavádět více platforem najednou, aby pokryla všechny požadavky.

Edge Computing se rozšiřuje a získává na důležitosti

Na konci roku 2018 nasadilo celosvětově 12 % všech podniků napříč odvětvími Edge Computing. V Německu jsou podle aktuální studie se 24 % výrazně dál. Edge Computing znamená, že se informace zpracovávají u zdroje pomocí výkonných mobilních zařízení. Do cloudu se pak pro zpracování a analýzu odesílají pouze redukovaná a relevantní data. Tím se snižuje množství „datového odpadu“.

Rychlé zpracování dat a zpracování dat v reálném čase jsou při nasazení Edge Computingu největší motivací pro 34 % společností. Další praktický efekt a důvod nasazení pro 32 % podniků je ten, že velké datové objemy nemusí opustit firmu. To je zásadní jak z pohledu bezpečnosti, tak proto, že se šetří náklady při alternativní analýze v pronajatém cloudu nebo se uvolňují kapacity pro další analýzy ve vlastním datovém centru. 

Firmy se potýkají s bezpečností, komplexností a nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

Implementaci IoT pohánějí nové možnosti a přizpůsobení technologií. Při praktickém zavádění IoT se však firmy přece jenom potýkají s komplikacemi. Podle studie má 31 % dotazovaných obavy z bezpečnosti IoT řešení. Téměř stejně často, téměř ve 30 % případů, uvádějí firmy jako velkou výzvu komplexnost implementace IoT. Rozrůstající se systémy se brzy stávají nepřehlednými, je těžší je ovládat a bude složitější je – s ohledem na obavy o bezpečnost dat – také bezchybně zabezpečit. V tom hraje svou roli i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti IoT, protože více než polovina dotazovaných uvádí, že právě nedostatek odborníků jejich aktivity v oblasti IoT brzdí. 

Jak využít příležitosti, které v průmyslu nabízí internet věcí

Ukazuje se, že je IoT mnohé společnosti považují za cestu k digitální transformaci průmyslu a příbuzných odvětví. V centru zájmu stojí především optimalizace interních procesů, snížení operativních nákladů nebo zvyšování efektivity a kvality výroby. 

Zároveň se dotazované společnosti musí stále potýkat s počátečními komplikacemi. Největší překážky se týkají obav spojených se zabezpečením dat a sítí, dále velké komplexnosti systémů a nedostatků kvalifikovaných odborníků. Stále větším problémem se zdají být také málo integrované a zčásti zastarávající IT systémy. 

Pro všechny, kteří nabízí IoT řešení, se jeví jako nezbytnost předkládat svým klientům mimo jiné přesvědčivé příklady použití z praxe. A vysvětlovat, že IoT může být přínosem i jinak, než při optimalizaci výroby a snižování nákladů. Představit ho jako obchodní téma, které umožňuje nové obchodní modely a inovace.

Články na podobné téma
Obejde se moderní energetika bez internetu věcí?

Obejde se moderní energetika bez internetu věcí?

Energetická krize naší společností tvrdě zacloumala. Jak je nyní jasné, nejedná se rozhodně o nějaký exces, po kterém se vše vrátí k normálu. Naopak. jde o sílící trend. Na programu je tedy…
2022-04-14
4 IoT trendy v průmyslu, které musíte sledovat

4 IoT trendy v průmyslu, které musíte sledovat

Internet věcí (IoT) roste, získává na významu a docela rychle mění svět kolem nás. Inteligentní zařízení, připojené technologie a datová analytika posouvají mílovými kroky vpřed obchod, zemědělství,…
2020-06-22
Digital Twin: už jste někdy potkali digitální dvojče?

Digital Twin: už jste někdy potkali digitální dvojče?

Digital Twin. Digitální dvojče. Digitální replika. Virtuální replika nebo model. Všechny tyto pojmy popisují jedno a totéž: virtuální (digitální) otisk nějakého systému nebo zařízení z fyzického…
2020-04-06