08. 11. 2019 Téma: Průmysl a IIoT

Průmysl potřebuje IIoT – v roce 2019 hrálo důležitou roli a jeho význam poroste strmě dál

V červenci 2019 provedla společnost IDC na německém trhu, se kterým je ten český do značné míry propojený, průzkum mezi pracovníky IT a manažery z 258 organizací s více než 100 zaměstnanci z různých průmyslových odvětví (procesně orientované výroby, energetiky, vodohospodářství a likvidace odpadu, obchodu, přepravy, logistiky a dopravy). Cílem bylo získat informace a názory na dosavadní využití IoT v průmyslu, pohled, plány do budoucna a vyhodnotit technologická rozhodnutí, výzvy, potíže i faktory úspěchu.

Průmysl potřebuje IIoT – v roce 2019 hrálo důležitou roli a jeho význam poroste strmě dál

Průmyslové podniky a firmy ze spřízněných odvětví jsou si vědomy potenciálu internetu věcí. A to i přesto, že při jeho praktickém využití vidí stále značné množství překážek, se kterými se musí vypořádat. 

V zavádění průmyslového IoT mají navrch výrobní podniky, ostatní branže jsou v těsném závěsu

Výsledky studie ukazují, že IoT projekty už do praxe zavedla více než každá čtvrtá (28 %) z oslovených firem z oblasti průmyslu a příbuzných odvětví. Pilotní projekty zpracovává v současnosti 15 % společností a spousta firem aktuálně plánuje nebo rozjíždí nové IoT projekty (47 %). 

Mezi jednotlivými odvětvími ale vznikají zřejmé rozdíly: výrobní společnosti (diskrétní a procesně orientovaná výroba) jsou při zavádění IoT řešení obzvlášť progresivní. 

Poskytovatelé a zpracovatelé jsou vysoko v nadprůměru často v pilotních fázích, zatímco každá druhá firma v oblasti obchodu se zatím věnuje analýzám, plánování a vyhodnocování. 

Dále IoT do praxe uvedly v současné době spíše velké firmy než ty střední a malé. Střední a malé podniky, které jsou v Německu i u nás opravdu významné, se ale podle všeho ve využívání internetu věcí do budoucna rozhodně nenechají zahanbit.

Hlavní hnací silou IIoT je optimalizace procesů a výroby, zákazník stojí až na druhém místě

Dva nejzásadnější důvody pro využití IoT, a tedy i zvýšení obchodních šancí do budoucna, jsou snížení nákladů (40 %) a zvýšení efektivity a produktivity interních procesů (35 %). 

Oslovit nové zákazníky chce pomocí IoT 27 % dotazovaných společností. Jen o málo víc než čtvrtina z dotazovaných společností (26 %) má v plánu prostřednictvím nových služeb založených na nasbíraných datech pomocí IoT technologie zlepšovat uživatelskou zkušenost.

IoT platformy používá 30 % firem a stále jich přibývá

K dosažení zmiňovaných cílů je ale zapotřebí nejprve shromáždit a zanalyzovat data. K tomu slouží IoT platforma

Tam, kde zpočátku firmám stačí vlastní řešení pro pilotní projekty, chybí při skutečné implementaci výkon a škálovatelnost profesionálních IoT platforem. Pro průmyslové podniky – a podle studie také pro 23 % dalších dotazovaných – je obzvlášť důležitá podpora co největšího množství koncových zařízení, protokolů a standardů. 

Studie IDC předpokládá se, že už v roce 2020 bude mít celosvětově 70 % firem, které se aktivně zabývají IoT, zavedenou některou z IoT platforem. Zároveň bude více než polovina uživatelů zavádět více platforem najednou, aby pokryla všechny požadavky.

Edge Computing se rozšiřuje a získává na důležitosti

Na konci roku 2018 nasadilo celosvětově 12 % všech podniků napříč odvětvími Edge Computing. V Německu jsou podle aktuální studie se 24 % výrazně dál. Edge Computing znamená, že se informace zpracovávají u zdroje pomocí výkonných mobilních zařízení. Do cloudu se pak pro zpracování a analýzu odesílají pouze redukovaná a relevantní data. Tím se snižuje množství „datového odpadu“.

Rychlé zpracování dat a zpracování dat v reálném čase jsou při nasazení Edge Computingu největší motivací pro 34 % společností. Další praktický efekt a důvod nasazení pro 32 % podniků je ten, že velké datové objemy nemusí opustit firmu. To je zásadní jak z pohledu bezpečnosti, tak proto, že se šetří náklady při alternativní analýze v pronajatém cloudu nebo se uvolňují kapacity pro další analýzy ve vlastním datovém centru. 

Firmy se potýkají s bezpečností, komplexností a nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

Implementaci IoT pohánějí nové možnosti a přizpůsobení technologií. Při praktickém zavádění IoT se však firmy přece jenom potýkají s komplikacemi. Podle studie má 31 % dotazovaných obavy z bezpečnosti IoT řešení. Téměř stejně často, téměř ve 30 % případů, uvádějí firmy jako velkou výzvu komplexnost implementace IoT. Rozrůstající se systémy se brzy stávají nepřehlednými, je těžší je ovládat a bude složitější je – s ohledem na obavy o bezpečnost dat – také bezchybně zabezpečit. V tom hraje svou roli i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti IoT, protože více než polovina dotazovaných uvádí, že právě nedostatek odborníků jejich aktivity v oblasti IoT brzdí. 

Jak využít příležitosti, které v průmyslu nabízí internet věcí

Ukazuje se, že je IoT mnohé společnosti považují za cestu k digitální transformaci průmyslu a příbuzných odvětví. V centru zájmu stojí především optimalizace interních procesů, snížení operativních nákladů nebo zvyšování efektivity a kvality výroby. 

Zároveň se dotazované společnosti musí stále potýkat s počátečními komplikacemi. Největší překážky se týkají obav spojených se zabezpečením dat a sítí, dále velké komplexnosti systémů a nedostatků kvalifikovaných odborníků. Stále větším problémem se zdají být také málo integrované a zčásti zastarávající IT systémy. 

Pro všechny, kteří nabízí IoT řešení, se jeví jako nezbytnost předkládat svým klientům mimo jiné přesvědčivé příklady použití z praxe. A vysvětlovat, že IoT může být přínosem i jinak, než při optimalizaci výroby a snižování nákladů. Představit ho jako obchodní téma, které umožňuje nové obchodní modely a inovace.

Články na podobné téma
S IoT je stavebnictví efektivnější i bezpečnější

S IoT je stavebnictví efektivnější i bezpečnější

Díky senzorům a internetu věcí můžeme získávat celou řadu důležitých dat, která do stavebnictví přinášejí větší bezpečnost i mnoho dalších výhod. Navíc se toto odvětví díky přesným datům…
2024-04-15
Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Podívejte se na přehled 5 klíčových trendů IIoT pro rok 2024, které formují budoucnost výroby – od konektivity po optimalizaci spotřeby energie. Zjistěte, jak technologie mění průmysl a co nás čeká v…
2024-03-25
Internet věcí je (i) v módě

Internet věcí je (i) v módě

Móda – to je tradiční kreativní odvětví, kde bychom nejspíš velké změny neočekávali. Nicméně i v této branži hlásí nástup moderní technologie. Díky IoT se z běžného oblečení mohou stát funkční…
2024-03-24