23. 09. 2020 Téma: Ostatní

Zapomeňte na rosničku, chytrá meteorologie je přesnější

Technologie mění náš život k lepšímu. Díky datům jsme schopni mnohem přesnějších předpovědí, a to včetně tradičních předpovědí počasí. Nejde ale zdaleka jen o to. Chytrá technika dokáže na aktuální data včas reagovat, a to bez zásahu člověka.

Zapomeňte na rosničku, chytrá meteorologie je přesnější

Chytrá čidla změří teplotu, tlak, nebo srážky

Teplota, tlak, rosný bod a další veličiny slouží k popsání aktuálního stavu počasí. Zjišťovat je můžeme díky běžným meteorologickým přístrojům, ale také prostřednictvím chytrých čidel. Meteorologických čidel existuje mnoho druhů, většinou kombinují hned několik měření dohromady, lze si vybrat to, co je pro každého potřebné. Čidla mohou monitorovat teplotu, sílu a směr větru, srážky, sníh, mráz, vlhkost, tlak, úroveň oxidu uhličitého, nebo radiaci. Chytrou techniku pro monitorování ukazatelů počasí je možné si pořídit jak domů, tak ji mohou využívat obce, zemědělci a velké instituce.

Zařízení pro monitorování počasí a pravidelné měření povětrnostních podmínek.
Zařízení pro monitorování počasí a pravidelné měření povětrnostních podmínek (teplota, vlhkost + kolebka sražek). Zdroj: Solidus Tech s.r.o.

Pro domácnosti jsou k dispozici chytré meteostanice, které měří teplotu, vlhkost, nebo třeba kvalitu ovzduší, a přitom jsou připojené k internetu. Buď pomocí Wifi či SIM karty, nebo k síti Internetu věcí, která poskytuje značnou výhodu v tom, že je energeticky velmi málo náročná a nevyžaduje kabeláž. Čidla, či meteostanici lze napájet běžnými bateriemi, které vydrží velmi dlouho. Data ze stanice se ukládají do cloudu, k dispozici jsou pak prostřednictvím aplikace v chytrém mobilním telefonu, nebo v tabletu. Aplikace zobrazuje různá upozornění, notifikaci odešle do e-mailu, nebo pomocí zprávy SMS.

Řekne, kdy vyvětrat

Velký význam mají tyto meteostanice při měření oxidu uhličitého v místnosti, který vzniká tak, že ho přítomné osoby prostě vydýchávají, a zatímco jeho koncentrace vzrůstá, poměr čistého vzduchu klesá. To má za následek fyzické obtíže, od únavy přes bolesti hlavy, nevolnost až ztrátu vědomí. Koncentraci CO2 bylo možné měřit pouze pomocí profesionálních průmyslových a drahých měřičů.  Nyní lze i pro tento účel využít internet věcí a chytrá čidla, která jsou levnější a nabízejí ještě další měření. Čidla lze navíc zapojit do systému chytré budovy, nebo domácnosti a nařídit, že v případě, že naměřené hodnoty budou na určité úrovni, dojde k určité akci. Například v případě poklesu oxidu uhličitého, se otevřou automaticky okna k vyvětrání, pokud začne pršet, okna se naopak uzavřou, v případě, že praží slunce, se zatáhnou žaluzie a pokud teplota klesne pod určitou hodnotu, se sepne vytápění. Meteostanice nabízejí předpověď počasí.

Aplikace Myjordomus pro zobrazení dat z vnitřních senzorů pro domácí použití.
Aplikace Myjordomus pro zobrazení dat z vnitřních senzorů pro domácí použití. Zdroj: MyMight

Předpověď pro každou ulici

Senzory a internet věcí ale poskytují značné možnosti také meteorologům. Internet věcí dokáže propojit dříve izolovaná zařízení, jako jsou telefony, vozidla, kamery, letadla, či drony ve virtuální meteorologické stanice a díky tomu získávat obrovské množství dat. Ta lze analyzovat a získávat mnohem přesnější předpověď počasí a meteorologických jevů. Hovoří se dokonce o „počasí věcí“, díky kterému se může předpovídat počasí třeba pro každou ulici zvlášť. A nejenom předpověď počasí, ale i monitoring kvality ovzduší.

Tyto údaje mohou být velmi užitečné pro hasiče, aerolinky, nebo třeba dopravce, ale pro každého z nás. Pokud bude síť skutečně hustá, lze pohodlně zjistit, zda na golfovém hřišti právě nyní neprší a zda by nemělo ani v dalších hodinách. Ostatně čidla na golfovém hřišti mohou samy regulovat závlahu a v případě, že je dlouhodobé sucho, mohou se postarat o zkropení automaticky. Pro každou meteostanici pak budou důležité tato shromažďovat a získávat tak pohled na vývoj počasí. Data z meteostanic může uživatel získat sám pro sebe, ale lze je sdílet a poskytnout ostatním, kteří tam získají okamžité a zcela aktuální údaje o tom, jaké je kde právě počasí. Díky projektu netatmo.com se lze totiž dozvědět právě tyto údaje. Jde o data, která poskytli uživatelé meteostanic Netatmo a lze díky nim zjistit aktuální teplotu, tlak a vlhkost vzduchu, dále pak rychlost proudění vzduchu a také předpověď počasí. Meteorologem se tak může stát vlastně každý z nás.

Měří čistotu ovzduší na Ostravsku

Velký význam má internet při monitorování stavu ovzduší zejména tam, kde se s kvalitou vzduchu často potýkají, u nás například na Ostravsku. Zde například využívají tzv. hybridních systémů, které využívají jednak stávající klasické metody měření čistoty ovzduší (referenční metodou podle platných norem), zároveň ale také pomocí chytrých senzorů. Získaná data se automaticky zpracovávají, jde o informace o koncentraci ultra jemných prachových částic, které pocházejí z lidské činnosti, ale i z přirozených zdrojů.

Nejvíce rizikové jsou ty nejmenší částice, které pronikají hluboko do plic, usazují se zde a orgán poškozují. Senzory dále detekují koncentraci oxidů dusíku NO/NO2, oxidu uhelnatého CO, oxidu siřičitého SO2, přízemního ozónu O3, polyaromatických látek nebo těkavých organických látek. Vedení města získává důležitá data, díky kterým může řídit život ve městě a například regulovat dopravu. Stav ovzduší se měřil také v jednom projektu v školách po celé České republice, čidla sledovala hodnoty koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, hodnoty relativní vlhkosti vzduchu a teploty a díky svému měření včas upozorňovala na nutnost větrání. Díky tomu se dětem lépe dýchalo a udržovaly lépe pozornost.

Potřebujete přesná meteorologická data a předpovědi?

Napište nám a společně vymyslíme, co je nejlepší přímo pro vás

Články na podobné téma
5 skvělých IoT konferencí v roce 2022

5 skvělých IoT konferencí v roce 2022

V roce 2021 fungovalo na světě podle statistik IoT Analytics 12,3 miliard zařízení připojených do internetu věcí. To je o 9 % více než před rokem. Z internetu věcí se stala technologie s obrovským…
2022-05-09
Statistiky mluví jasně, internet věcí je technologií přítomnosti i budoucnosti

Statistiky mluví jasně, internet věcí je technologií přítomnosti i budoucnosti

Internet věcí se stal svébytnou technologií, která má svou budoucnost zajištěnou. V České republice si výhod internetu věcí všimly hlavně firmy, které díky němu šetří nemalé prostředky. 
2022-03-14
Jak na zabezpečovací zařízení bez drátů a elektřiny?

Jak na zabezpečovací zařízení bez drátů a elektřiny?

Chatařská sezóna končí. Mnozí opět řeší otázku, jak přes zimu ochránit majetek před zloději a vandaly. Pomocí chytrých technologií je to dnes snadnější a levnější než dřív. 
2021-10-15