28. 06. 2023 Téma: Ostatní

Jak zjistíte, který produkt se lidem líbí? Pomocí IoT

Prostřednictvím internetu věcí lze získat důležitá data, která dnes můžete využít dokonce i v oblasti výzkumu zákaznické spokojenosti. 

Jak zjistíte, který produkt se lidem líbí? Pomocí IoT

Například společnost NetVoice se takto ve svém projektu podílela na měření spokojenosti u nových modelů hraček umístěných v prodejnách po celém světě. Petr Šprync je ve společnosti NetVoice odpovědný za business development a podělil se o zkušenosti, jak data sbírali a odesílali k dalšímu vyhodnocení a datové analytice.

Jaké jste v rámci projektu dostali zadání?

Zadání ze strany zákazníka bylo jednoduché „Chceme vědět, jaké modely nebo typy hraček zákazníci upřednostňuji. Kolik s nimi stráví času a jak velký počet zákazníků obchodních center to je. A chceme to po celém světě. A ten model musí funkční minimálně půl roku.“

Zákazník data potřeboval pro svoji datovou analytiku, která měla přinést informace o preferencích zákazníků s jednotlivými modely.  

Modely hraček byly instalované v obchodech a sloužily k interakci se zákazníky, kteří prochází regály a všímají si různých věcí. Během dialogu jsme se dostali k tomu, že jedna věc je umět analyzovat a druhá věc je umět posbírat informace ze senzorů.

Zadání bylo takové, že výrobce vyrobí model s různými „hejblátky“, tlačítky a interaktivními senzory a my musíme najít řešení, jak data ze senzorů ukládat a přenést je do cloudu, případně datového centra napříč celým světem.

Z výrobní linky tedy vyjde model, ale nikdo neví, kde skončí. Zda v Asii, nebo Jižní Americe. Vymysleli jsme tedy řešení, které umožnilo roamingové možnosti přenosu menšího objemu dat do centrály, protože životnost modelu měla být půl roku.

To bylo další zadání. Model obsahoval sedm senzorických měřidel pro pohyb, mačkání tlačítek, počet interakcí atd.  Senzor pohybu měl načítat počet lidí hrající si s daným modelem. Během tohoto období se měla data odesílat do centrály za účelem datové analýzy, která měla sloužit převážně marketingu a obchodu.

Projekt se nakonec plošně neuskutečnil, zůstal v rámci prototypu a testu. Strávili jsme na něm ale značné množství času a uvádíme ho jako jeden z use casů, kdy lze využít IoT pro měření spokojenosti a intenzity použití konkrétního produktu. To je jádro tohoto zadání a tohoto příběhu. Pro nás to byla velká zkušenost. Vymyslet a vyrobit funkční prototyp, který může odesílat data odkudkoliv. V tomto případě jsme se nemohli spolehnout na plošného poskytovatele IoT. Využili jsme tedy GSM.

Inspirovali jste při přípravě projektu někde?

Neinspirovali jsme se nikde. Udělali jsme si technickou rešerši toho, co potřebujeme, jaké jsou vstupy, které jsme dostali od zákazníka, kolik bude interakcí a jaký to vygeneruje objem dat. Na základě toho jsme přišli s vlastním technickým řešením rozhraní komunikačního modelu tak, aby byl funkční a použitelný.

Jako společnost NetVoice provozujeme vlastní komerční projekt IoT platformy Fengoo, nicméně v tomto případě jsme ji nevyužili. Objeví-li se požadavek, vyvíjíme i hardware a umíme vytvořit také řešení na míru konkrétní poptávce ze světa IoT.

Jak jste model stavěli?

Šlo o hračku, která má v sobě senzory, tlačítka, pohybový senzor apod. Ty byly připojené k centrální komunikační jednotce. My jsme naprogramovali komunikační modul, který uměl sbírat výstupní data, ukládat je do paměti v úsporném režimu. Jednou za stanovený čas se pak probudil komunikační modul, který data vzal a odeslal.

My jsme „do hry“ vstoupili až ve druhé části. Model hračky jsme nestavěli, nevytvářeli jsme senzory. Doporučovali jsme ale, jaké to mají být, aby vše fungovalo. Naším úkolem bylo zajistit sběr interakcí ze senzorů do paměti a jejich odeslání do centrály do databáze pro další hlubší analytiku.

Cílem bylo analyzovat, o který model je zájem. V prodejně mohly být dva, tři, čtyři interaktivní modely a podle toho, jak moc a jak často si s nimi zákazníci hráli, tak se získávala zpětná vazba a zjišťovalo se, jaký je o model zájem, jak dlouho se u něj někdo zdrží. Model byl vymyšlený tak, že když někdo něco zmáčkl, roztočila se vrtulka nebo se něco rozsvítilo. Potom zde byl pohybový senzor, aby se zjistilo, kolik lidí se u konkrétního modelu zastavilo a na jak dlouho. Využilo se zde cca pět čidel. Jedno monitorovalo pohyb a další stisknutí jednotlivých tlačítek nebo jiných interaktivních prvků.

Na jaké platformě projekt běžel a jaké senzory se využívaly?

Ze strany zákazníka byl požadavek na využívání jeho vlastních prostředků a technologií v MS Azure. Data se ukládala do databáze v cloudu a pomocí zákazníkova vlastního analytického nástroje se data využívala pro analytiku.

Snímaly se počty stisknutí tlačítek a počet pohybů kolem modelu. Model měl dvě baterie. Jedna baterie byla pro model samotný. Náš systém měl vlastní napájecí zdroj, abychom byli schopni garantovat půlroční provozuschopnost modelu.

Jaký byl běh dat v tomto projektu?

Základním předpokladem byla mimo jiné samozřejmě také bezpečnost. Tzn. bylo nutné najít způsob, jakým dostat data bezpečně do databáze v cloudu. Komunikační jednotka v pravidelných intervalech sestavila zabezpečenou komunikaci na gateway v cloudu a přes HTTPS se data odeslala do centrály a uložila do databáze.

Vytvořili jsme datový model, kde bylo v rámci výroby známé sériové číslo modelu a kde jsme věděli přesně, co je to za model. Podle IP adresy zdroje jsme zjistili destinaci, takže si zákazník byl schopen dělat kategorizaci destinací. Byl schopen přesně identifikovat, jaké to jsou modely, jak často si s nimi lidé hrají, jak tam probíhá interakce, jaký je zájem a podle toho si dělali klasifikaci úspěšnosti a zájmu o jednotlivé modely napříč.

Bylo zajímavé, že projekt měl být celosvětový. Asie, Jižní Amerika. Museli jsme tedy najít operátora, který poskytl datovou SIM kartu s přednabitým datovým tarifem, s jejíž pomocí pošleme do cloudu. My převážně působíme spíše v oblasti průmyslu. V tomto případě šlo o první případ, kdy jsme se pustili do oblasti retailu.

Jak se vaše společnost dostala k oblasti využívání Iot?

Naše společnost NetVoice vyrábí software na míru pro různé typy zákazníků v oblasti železnic, energitiky, dopravy, software pro zpracování prostorových dat nebo 3D mapy. Právě tento směr nás dovedl k IoT, se kterým pracujeme sedm let. IoT nás velmi zajímá, a proto jsme se pustili do vlastního komerčního projektu IoT platformy Fengoo (www.fengoo.cz).

Cílem bylo vytvořit jednoduchou platformu vhodnou jak pro všechny – od hobby využití až po firmy, které to myslí s IoT vážně a potřebují sbírat data z většího množství senzorů a měřidel. Naše platforma je technologicky otevřená a má mnoho API pro další integraci s třetími stranami.

Zjistěte i vy, jak pomocí IoT sledovat, jak zákazníci využívají vaše produkty

Naši specialisté vám představí široké možnosti internetu věcí.

Proberte to se specialistou

Články na podobné téma
6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

Internet věcí je technologie, která nám už řadu let v mnoha odhledech usnadňuje život. I tato technologie se neustále vyvíjí, a tak je dobré poznat zásadní novinky. Seznámíte se s nimi na…
2023-12-28
Jak IoT pomáhá klientům i bankám

Jak IoT pomáhá klientům i bankám

Internet věcí proniká i do tak tradičního odvětví, jakým je právě bankovnictví. Díky této technologii je bankovnictví bezpečnější, pro zákazníky přívětivější, efektivnější a snižuje náklady.
2023-10-25
4 příklady, jak IoT pomáhá v oblasti udržitelnosti a životního prostředí

4 příklady, jak IoT pomáhá v oblasti udržitelnosti a životního prostředí

V dnešní době je otázka životního prostředí a udržitelnosti stále důležitější. Pojďme se společně podívat na několik zajímavých aplikací internetu věcí (IoT), ve kterých tato…
2023-04-19