04. 12. 2020 Téma: Logistika a doprava

IoT v dopravě a logistice

Pojďte se podívat, jak internet věcí ( IoT ) převrátí obor dopravy logistiky naruby. Třeba tím, že pomůže spravovat a podrobně monitorovat připojená vozidla i náklad v reálném čase. A to globálně. Ideální pro firmy, které mají infrastrukturu ve více zemích. Navíc se blíží Vánoce, logistické společnosti jsou v tuto dobu vždycky přehlcené, a právě IoT dokáže tenhle problém vyřešit.
IoT v dopravě a logistice

Pomocí IoT můžete v dopravě vyřešit

 • Inteligentní město a správu městské mobility,
 • provoz vozového parku
 • opravdu inteligentní logistický řetězec

Správa logistiky vyžaduje monitorování více aktivit najednou – dodavatelský řetězec, skladování atd. Existuje několik desítek faktorů, které mohou ovlivnit samotný proces a způsobit zpoždění. Aby zefektivnili procesy a zvýšili spokojenost zákazníků, měli by logističtí manažeři přijmout inovace, které IoT nabízí.

Internet věcí mimo jiné poskytuje podnikům nástroje pro plánování, monitorování a zvyšování bezpečnosti všech operací.

Cíle IoT technologie pro logistický průmysl 

Společnosti využívají IoT ke zlepšování logistických procesů – ve skladech i mimo ně. Podle společnosti Statista utratí společnosti do příštího roku více než 40 miliard dolarů za připojené produkty, aby zvýšily produktivitu dodávek. Jaké jsou cíle, které mohou tyto inovace pomoci podnikům dosáhnout?

Podniky zpravidla implementují internet věcí v logistice s ohledem na následující cíle.

Vylepšené zabezpečení a detekce krádeží

Propojené aplikace zvyšují kontrolu nad tím, kdo v daném okamžiku vstupuje do skladu, pomáhají sledovat všechny položky a upozorňují obchodního manažera v případě, že něco chybí. Příklady bezpečnostních aplikací využívajících IoT jsou připojené CCTV, aplikace, které umožňují správcům skladu vzdáleně blokovat dveře zařízení, logistické aplikace pro sledování majetku, které pomáhají naopak sledovat dodávky, a další.

Vyšší bezpečnost zaměstnanců

Nespolehlivé strojní zařízení vystavuje společnosti riziku ohrožení životů svých zaměstnanců. Mezi účinky internetu věcí na logistiku patří ochrana zaměstnanců detekcí problémů se zařízením dlouho předtím než člověk interaguje s nástrojem. Senzory IoT významně zvyšují dobu odezvy pro případ, že by se zaměstnanci něco stalo.

Nositelné zařízení okamžitě detekuje kritickou změnu životních funkcí a přenáší data na vyhrazenou platformu, která upozorní manažera, a dokonce zavolá sanitku.

End-to-end sledování produktu

Zvyšování transparentnosti procesu doručování je hlavním cílem, kterého chtějí obchodní manažeři dosáhnout implementací IoT.

Možnost sledovat produkt od skladu až k prahu zákazníka zvyšuje důvěru manažera v to, že všechny fáze dodavatelského řetězce probíhají hladce až do konce.

Rovněž zvyšuje důvěru klienta ve značku a šetří pracovníkům podpory spoustu času, protože zákazníci již nevolají v takové míře na zákaznickou podporu s požadavky na aktualizaci stavu doručení.

Poskytování pokročilým analytikům obchodním manažerům

Díky široké škále aplikací nabízí internet věcí obchodním manažerům celkový pohled na způsob, jakým jsou zpracovávány všechny operace. Shromažďováním dat ze senzorů a jejich stručným a srozumitelným vyhodnocováním prezentuje IoT přístup ke správě logistiky.

Majitelé společností budou mít vždy přehled například o

 • ppočtu položek ve skladu
 • teplotě ve skladu
 • podmínkách prostředí během dodávek
 • efektivitě zaměstnanců

Dodání v reálném čase a sledování zásob zlepšuje kvalitu plánování a přidělování rozpočtu. Datum, které poskytuje internet věcí a logistika, se hodí i při kontrolách, takže manažera nic nezaskočí.

Zlepšení dodávek

Existuje několik způsobů, jak internet věcí usnadňuje správu dodávek. Štítky RFID a připojené senzory GPS pomáhají obchodním manažerům sledovat přepravu až do konečné fáze.

Díky připojeným senzorům mohou také logističtí manažeři získat údaje o poloze v reálném čase, aby zajistili, že počasí nebo jiné změny prostředí neohrozí dodávku.

Jak internet věcí zlepšuje dopravní průmysl

Logistika a doprava byla vždy rizikový obor z důvodu nedostatečné kontroly nad povětrnostními podmínkami, vysoké pravděpodobnosti podvodů a široké škály aktiv, která je třeba spravovat.

Díky internetu věcí se logistika může konečně stát plně kontrolovanou doménou, kde lze buď minimalizovat nebo úplně eliminovat faktory, které by mohly negativně ovlivnit doručovací proces.

Stručně řečeno, toto jsou hlavní výhody používání internetu věcí v dopravě

 • Spolehlivé sledování vozidla. Internet věcí pomáhá podnikům sledovat polohu každého vozidla a porovnávat nákladově nejefektivnější trasu s tou, kterou řidič podnikl. Velké povědomí o vstupech a výstupech procesu doručování pomáhá vlastníkům společnosti vyhodnotit výkon zaměstnanců a motivovat osvědčené postupy, proaktivně reagovat na problémy na silnici a zvládat je s nejnižším počtem ztrát. . 
 • Snížení nákladů na dopravu. Automatizované zpracování objednávek a aktualizace stavu pomáhají společnostem snížit počet zaměstnanců odpovědných za přepravu a snížit tak celkové provozní náklady. Použití připojených robotů k doručování na poslední míli pomáhá exponenciálně snížit náklady a zvýšit spokojenost zákazníků. Amazon již více než 5 let těží z autonomních robotů a přepravních skříní, což zvyšuje pohodlí při doručování a generuje zisk. 
 • Vylepšené plánování dodavatelského řetězce. Internet věcí poskytuje podnikům mnohostranná data – kolik času zabere prodej daného množství produktů v inventáři, jaké jsou způsoby optimalizace dodávek, kteří zaměstnanci mají lepší záznamy, která distribuční centra mají vyšší konverze. Díky tomu mohou obchodní manažeři plánovat operace a předpovídat výsledek obchodních rozhodnutí poměrně přesně.
 • Monitorování zaměstnanců. Zařízení IoT v logistice umožňují obchodním manažerům sledovat fyzickou bezpečnost zaměstnanců pomocí nositelných zařízení a životně důležitých senzorů. Díky internetu věcí budete schopni chránit zaměstnance před vystavením toxickým látkám a upozornit řidiče, pokud nedodržují bezpečnostní postupy. Existují dokonce zařízení, která dokážou detekovat rychlost pohybu zaměstnance a počet přestávek v koupelně a na základě dat vyhodnotit efektivitu zaměstnanců. Pro některé manažery může být takové hloubkové sledování přehnané. Poskytuje vám však lepší pochopení motivace zaměstnanců a dovedností v oblasti řízení času. 
 • Předcházení krádeži produktu a sledování přepravních podmínek. Rozsah IoT a logistických zařízení proti krádeži je obrovský – připojený hardware pro detekci narušení, senzory pro sledování aktiv v reálném čase, výstražné systémy, inteligentní ploty a další. Zodpovědný manažer bude schopen najít IoT řešení pro logistiku, které poskytuje lepší viditelnost zásob a dodavatelského řetězce, chrání před podvody, krádeží produktu nebo nedovolenou manipulací.

Případy použití internetu věcí v logistice

Internet věcí nabízí logistickým společnostem řadu výhod. Proto se v oblasti ogistických aplikacích prosadilo tolik firem. Nejrozšířenější případy použití IoT jsou následující:

Systémy sledování zásob

Systémy sledování zásob pomáhají manažerům logistiky při plánování opětovného naskladnění a distribuce. Díky připojeným senzorům budou vlastníci společnosti schopni zajistit bezpečné uložení produktů, ušetřit čas tím, že budou moci okamžitě vyhledat potřebnou položku a minimalizovat lidské chyby.

Propojený systém implementovaný na Amazonu je důkazem toho, jak technologie může zlepšit sledování aktiv a správu skladů.

Prediktivní analytické systémy 

Prediktivní analytická řešení pomáhají obchodním manažerům činit informovaná rozhodnutí týkající se správy skladu a plánování dodavatelského řetězce. Tyto nástroje se používají k vytyčení nejkratších doručovacích cest, detekci časných známek nedostatečného vybavení nebo např. pro připomenutí personálu, když je čas vyměnit komponenty zařízení.

Prediktivní analytické systémy obzvlášť v kombinaci s umělou inteligencí zvyšují produktivitu skladů a snižují náklady na dodání. Případová studie „Anticipatory Shipping“ IoT společnosti Amazon v logistice je příkladem chytrého způsobu používání prediktivní analýzy.

Nástroje pro správu polohy 

Díky IoT v dopravě a logistice mohou manažeři společnosti sledovat polohu každého vozidla v reálném čase, stav dodávky a odhadovaný čas potřebný k dokončení procesu.

Nástroje pro správu umístění pomáhaj

 • snížit krádeže díky přesnému sledování aktiv
 • eliminovat časové ztráty způsobené provozem
 • zajistit, aby prodejce dodržoval povinnosti stanovené ve smlouvě

Dronová dodávka 

Drony jsou efektivní způsob, jak zrychlit a automatizovat dodávky. v logistice je lze použít ke zlepšení navigace ve skladu, k poskytování okamžitých dodávek zákazníkům v obchodech a řeší problém s doručováním na poslední kilometr.

Drony už jsou při doručování zásilek realitou
Drony už jsou při doručování zásilek téměř realitou. Ilustrační foto

Jakmile to bude běžnější, doručování na základě dronů výrazně sníží provozní náklady a sníží množství pracovní síly potřebné k udržení vysoké míry spokojenosti zákazníků. Amazon aktivně zkoumá koncept doručování na základě dronů. Tato inovace stále probíhá – doufejme, že za pár let se doručení na základě dronů stane další velkou věcí v maloobchodu. 

Automatizovaná vozidla 

Analýza společnosti McKinsey odhaduje, že automatizovaná nákladní vozidla budou hlavní inovací v logistice. Je skutečně pravděpodobné, že logistické společnosti budou mezi průkopníky v adopci vozidel s vlastním řízením a těmi, které budou z logistických inovací těžit nejvíce.

Používání autonomních vozidel pomáhá obchodním manažerům mít větší kontrolu nad procesem doručování, snižovat dopad lidské chyby a těžit z inteligence strojů. Vozidla si vyberou nejvhodnější trasu, upraví teplotu a další vlastnosti ve vozidle pro skladování produktů v příznivém prostředí a mnoho dalších aplikací přizpůsobených každé dodávce. 

Závěr 

Internet věcí poskytuje logistickým manažerům kontrolu a transparentnost, které byly ještě před nedávnem nemyslitelné. Díky sdílení dat v reálném čase a komunikaci mezi zařízeními může technologie poskytnout informace pro zlepšení rozhodování, a dokonce pomoci při zefektivnění dodávek.

Pokud jde o vývoj softwaru IoT, neexistuje univerzální řešení. V závislosti na cílech manažera společnosti se funkčnost nástroje i rozpočet na vývoj mohou lišit. Pokud hledáte tým profesionálních vývojářů softwaru IoT, kteří vám pomohou vybudovat vlastní systém správy logistiky, napište nám, pomůžeme vám s výběrem.

Chcete získat bezplatnou konzultaci? Napište nám

 

Články na podobné téma
Bezpečnější silnice díky chytrým značkám a semaforům

Bezpečnější silnice díky chytrým značkám a semaforům

Bezpečnost na silnicích je stále velkým tématem. Denně dochází jen v česku ke stovkám nehod, A každý rok při nich zemřou stovky lidí. IoT by v této oblasti mohlo pomoct už…
2023-07-27
Jaký je recept na vyšší komfort i bezpečí v letectví?

Jaký je recept na vyšší komfort i bezpečí v letectví?

Po dvouletém útlumu se letecká doprava vrátila do stavu, ve kterém byla před covidovou pandemií. Pojďme se podívat, jak v tomto oboru IoT technologie přispívají k lepšímu cestovnímu zážitku…
2023-07-05
Elektromobily a internet věcí

Elektromobily a internet věcí

Společností právě hýbe návrh Evropské komise ukončit po roce 2035 prodej vozidel se spalovacími motory. Jejich místo by (možná spolu s dalšími) měly zaujmout elektromobily. Pojďme se společně…
2023-03-22