Za rok 2018 prošlo certifikací Aliance o polovinu více zařízení než předchozí rok

Jen LoRa Alliance™ certifikovala v  2018 o 50 % více zařízení, než předchozí rok. Ani domácí výroba nezahálí. Počet zařízení přihlášených do certifikace v CRA se dokonce ztrojnásobil. 

Za rok 2018 prošlo certifikací Aliance o polovinu více zařízení než předchozí rok

Certifikační proces poskytuje koncovým uživatelům jistotu, že zařízení budou v síti fungovat správně a dokáže významně snížit provozní náklady. Správná konfigurace dokáže předcházet přetížení sítě, ale také poskytuje dohledové informace v síti a zajišťuje správné chování. Přehled certifikovaných zařízení naleznete zde. Přehled LoRaWAN CertifiedCM  zařízení