Sledujete svou energetickou spotřebu, a přesto účty neklesají, jak byste si představovali? Kvalitu provozovatele a instalovaného řídicího a dispečerského systému lze snadno vyzkoušet pomocí Velikonočního testu. Položte jednoduchou otázku: Můžete nám ukázat průběh měřených dat z loňského Velikonočního pondělí? Máte k nim přístup? Jsou data stejná nebo jiná?

Karešovi ve svém podnikání dbají na pečlivost a kvalitní péči o ovocné stromy. Od jara 2018 jim v tom pomáhají také senzory a GPS jednotky z nabídky zemědělského systému Agdata.cz. Cílem zavedení senzoriky na farmu je sledovat lokální klimatické poměry na svazích, kde se převážně sady nachází a ve skladech ovoce.

Oblast optimalizace využití energií, zejména pak oblast týkající se spotřeby a distribuce vody,  je jednou ze zásadních oblastí koncepce chytrého města. Tato oblast má totiž vliv na všechny obyvatele, ať už žijí ve větších městech, nebo menších obcích.

Většina bytových domů v Česku teplo, které proudí z centrálního zdroje, nereguluje na své patě vůbec. Do domu tak neustále proudí nadměrné množství tepla – bez ohledu na to, zda je venku 15 stupňů nad nulou, nebo 15stupňový mráz. Což se pak logicky odráží i na konečném vyúčtování.