Na výše uvedenou otázku jsme se snažili odpovědět i v Českých Radiokomunikacích (dále CRA). Jelikož jsme i provozovatelem IoT sítě (sítě LoRaWAN) a participujeme na řešeních s našimi partnery v našem nejmladším segmentu - segmentu IoT, je pro nás důležité porozumět i tomu, k čemu všemu může sloužit. Pro naše zákazníky se snažíme – navzdory tomu, že segment IoT je stále mladý a jeho potenciál ještě není zdaleka využitý a projekty jsou často ve svých pilotních fázích – poskytovat ta nejlepší možná řešení. Proto jsme se rozhodli, že jeden z pilotních projektů vyzkoušíme přímo u nás, v budově sídla CRA v Praze na Strahově.  A proč jsme vybrali právě energetický management? Odpověď je snadná.

Sledujete svou energetickou spotřebu, a přesto účty neklesají, jak byste si představovali? Kvalitu provozovatele a instalovaného řídicího a dispečerského systému lze snadno vyzkoušet pomocí Velikonočního testu. Položte jednoduchou otázku: Můžete nám ukázat průběh měřených dat z loňského Velikonočního pondělí? Máte k nim přístup? Jsou data stejná nebo jiná?

Karešovi ve svém podnikání dbají na pečlivost a kvalitní péči o ovocné stromy. Od jara 2018 jim v tom pomáhají také senzory a GPS jednotky z nabídky zemědělského systému Agdata.cz. Cílem zavedení senzoriky na farmu je sledovat lokální klimatické poměry na svazích, kde se převážně sady nachází a ve skladech ovoce.

Oblast optimalizace využití energií, zejména pak oblast týkající se spotřeby a distribuce vody,  je jednou ze zásadních oblastí koncepce chytrého města. Tato oblast má totiž vliv na všechny obyvatele, ať už žijí ve větších městech, nebo menších obcích.